بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

Posted 2009/08/31

 شھید رسول بخش مینگل کی تشدد کی گئی لاش
ایجنسیوں کی درندگی اورغیرانسانی  حرکت