بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

 
 
Report of Balochistan Human Rights Organization
According to the report of BHRAA
Three young men have been detained by Iranian Intelligence
(Ittelaa't) since six months. They are:
 
1) Nasser Shahbakhsh s/o Zaman Khan
2) Lal Mohammad Shahbakhsh s/o Karim
3)Khalid Shahbakhsh s/o Yousuf
Their crime is that that they have family relations with
Haji Khuda Bakhsh Shahbakhsh commander of a
resistance group.
 
The families of these young men are very much worried
for their fate and say that they may be hanged by the
brutal Iranian security men without giving them the
right of defence in  a civilian court of law in the presence
of their families, lawyers and the representatives of
human rights organizations.
 
Mother of Nasser is afraid that he may face the fate of
one of his relatives Sher Mohammad Shahbakhsh who
was killed in prison in result of brutal torture in the
hands of Iranian security men.
 
Please appeal to Human Rights Organizations to use
their influence on Iranian authorities  to save the lives
of these innocent young men.
 
Translation by
Ameeri


 انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان: سه جوان بلوچ با خطر اعدام مواجه هستند  

بنا بر گزارش" انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان" سه جوان بلوچ به اسامي

 
ناصر شه بخش فرزند زمان خان
 لعل محمد شه بخش فرزند کریم
  خالد شه بخش فرزند یوسف
 
صرفا به خاطر داشتن نسبت فامیلی با "حاج خدابخش شه بخش" رهبر یک سازمان مسلح مخالف رژيم حدود شش ماه قبل دستگير و اکنون با خطر اعدام مواجه
هستند.

خانواده ناصر بعد از تلاشهاي فراوان اخيرا موفق به ملاقات وي شده اند. آنها وضغیت فرزند خود را بسیار وخیم اعلام کرده اند.هنگام  ملاقات مشاهده شده که ناصر بدليل شکنجه و نگهداري در مکان نامناسب دچار اختلالات شديد تنفسی  شده است.

مادر ناصربهمراه خانواده هاي دو دستگير شده ديگر نگران  آن هستند که فرزندانشان به سرنوشت يکي از بستگانشان (شیرمحمد شه بخش) که همزمان با اين سه نفردستگير شده بود و در زير شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان جان داد دچار نشوند

گفتنيست چندی پیش تلویزیون حکومتی هامون تصاویری از ناصر شه بخش را پخش  کرده  و از او بعنوان یکی از افراد دستگیر شده جنبش مقاومت مردمی ایران یاد کرده است


 

  انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان


پنجشنبه، 25 شهریور ماه 1389 برابر با 2010-09-16