بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

  BHRW 20080918 SWEDEN

 

ديده بان حقوق بشر بلوچستان

http://bhrw.blogspot.com/

شنبه، 23 شهریور ماه 1387 برابر با 2008-09-13

1. http://www.sbkhabar.ir/WebForms/DocumentViewForm.aspx?Documen

 

2.  

http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/DastgiriBastaganehModireMadreseDiniAzimabad0809009.html

3.

http://www.radiofarda.com/Article/2008/09/13/f6_Iran_Letter_Suni_AhmadiNejad_Zabol.html

4.

http://taftanb.blogspot.com/2008/09/blog-post_8867.html

توضيح: اين نامه به "آمنستي اينترنشنال "و ديگر سازمانهاي حقوق بشري از طرف راديو

 فرستاده شده است

-------------------------------------

لينکهاي مرتبط

اسامي تعدادي از جوانان بلوچي که در دو سال اخير دستگير و در زندانهاي جمهوري اسلامي بسر ميبرند

A list of some of the arrested Baloch  in Iran (Between  2006-2008)

اسامي تعدادي از اعدام و کشته شدگان بلوچ توسط نيروهاي انتظامي رژيم جمهوري اسلامي ايران.

A list of Baloch youths who hanged/killed  by Iranian Regime in  2004-2007

 Balochistan Human Rights Watch

  ديده بان حقو بشر بلوچستان

صفحه خبرهای حقوق بشر بلوچ

Baloch Rights Watch News