سرتاک

#
بلوچ بامرد دادشاہ کمال

دادشاهءِ سرا، کم و گیش پانزده سال پیش " عظیم شه بخش" ءَ پٹ و پول کتگ و آئیءِ کتاب ( فارسی ءَ) دیر انت که شنگ بیتگ. عظیم مُلکءِ تها بیتگ و هموداں چه هما لهتے مردماں که گوں دادشاهءِ جنگاں هور بیتگ انت یا آ جنگانی زداں آتکه بیتگ انت و تا آئیءِ پٹ و پولءِ وهدءَ زندگ بیتگ انت، جست و پرس کتگ. آئیءِ پٹ و پول چو ڈاکٹر نصیرءِ پٹ و پولءَ یک نیمگی - چو که چه آئیءِ گپّاں ماں گدان ٹی ویءَ - نه انت. همے پَیما، " اکبر رئیسی" ءَ دادشاهءِ سرا پٹ و پول کتگ و " نیلگ"ءِ نامءَ ناولے نبشتگ و شنگ کتگ. اے دوئیں پٹ و پولکاراں، دادشاه اے پَیمیں مردمے که ڈاکٹر نصیر گشیت، شون نداتگ. همے دابا، چه دادشاهءِ ڈاه و آئیءِ کُشگ بَیَگءَ رند، هما وهداں " مولوی عبدالله پیشّنی " و " جان محمد" و رند ترا ، " مُلا ابابگر" ءَ شعر پِربستگ. مولوی عبدالله پیشّنی، زانتکاریں عالمے بیتگ، آئیءَ هم دادشاه بسّ یک دُزّ و قاتلے شون نداتگ. راست انت که دادشاه وانندهے نه بیتگ و آئیءَ په بلوچ و بلوچستانءِ آزاتیءَ جنگ نه کتگ؛ بلے چه اشیءَ کس انکار کت نه کنت که آ نا انصافیءِ خلافءَ توپک چست کرتگ و هماهانی دیما اوشتاتگ که آ ریپیینگ و بے عزت اِش کتگ. رندترا، جنگ دراجکش بیتگ و همے جنگءِ زدءَ، لهتے بے گناهیں مردم هم کُشگ بیتگ انت؛ بلے آئیءَ بلکیں همے فکر کتگ که آ دشمنءِ مردم انت. امریکائیانی کُشگ بیگءَ رند، ایرانءِ حکومت، آ دمگءِ حاکم و سرداراں - اشانی تها مهیم خان که پیسرا دادشاهءِ کمک بیتگ- گشیت که اگاں وتی خیرءَ لوٹنت گڑا دادشاهءَ مُردگ یا زندگ حکومتءِ دستءَ به دَیَنت. اے پیما دادشاهءِ جنگ گڑا گوں ایرانءِ حکومتءَ هم بیت۔ اسماعیل امیری

#
حمیداللہ سردازھیءِ بیرانیءَ، بلوچ راج یک روشنفکر ءُ راج دوستین کماشءَ چا زبھر بوت

حمیدالله سردارزهیءِ بے وهد و اناگتیں بیرانی یکشنبه ۹ اگست ۲۰۲۰ روچءَ ماں تهران هسپیتال، نه ایوکا په آییءِ کهول ( خانواده) ، دوست و عزیزاں بلکیں په درستیں بلوچ راج و بلوچستانءَ مزنیں تاوانے انت. ۱۹۷۹ءِ آشوبءَ رند، ورنائیں حمیدالله ماں کراچیءَ آتک و اوداں “کراچی زانتجاه”ءَ ونت و چه تاریخءِ شعبهءَ ڈگری گپت. آئیءَ همے دورانءَ، ماں دیمروی پسندیں سیاستءَ بهر زرت و رندترءَ گوں ” بلوچستانءِ راجی زرمبش”ءَ نزیک و هور بیت. حمیدالله چیزے سالءَ لندنءَ نشتگ ات و اوداں هم گوں بلوچ سیاست و بلوچستانءِ راجی زرمبشءَ نزیک و هور ات. وهدیکه په آئیءِ کهولءَ جاور نه گیگ بیت انت، گڑا کراچیءَ واترّ بیت و چیزے وهدءَ کراچی و رندءَ ماں تُمپءَ جاه منند بیت. همے دورانءَ هم آ گوں راجدوستاں نزیک ات. آئیءَ وتی دسترسءَ لبزانکی گل و ماهتاک مدام کمک کتگ اتنت. جاورانی نه گیگی ءِ سببءَ وتی پت و پیرُکی هنکینءَ واترّ بیت و چهبارءَ جاه منند بیت. چه هما وهدءَ آ مُدام ، مُلکءِ مردمانی گٹّانی گُشاد کنگءَ کوشش کنان ات. لبزانکی دیواناں بهر زُرتت ، بلوچی نبیسوک و بلوچ ازمکارانی دلبڈی دیوک ات. حمیدالله سردارزهیءِ بیرانیءَ، بلوچ راچ چه یک روشنفکر و راجدوستیں کماشےءَ زبهر بیت. ” بلوچستانءِ راجی زرمبش ” ، گوں مریاتیں حمیداللهءِ کهول و بلوچ راجءِ درد و اندوهاں شریدار انت. بلوچستانءِ راجی زرمبش — ۱۰ َآگست ۲۰۲۰ Aug 10, 2020