ایران ءِ زوراک و زورانسریں واکداراں واجہ ملا کوهی په شش سال و چار ماه ءِ بندیگیءَ ملامت کت - کریم تھل

ایران ءِ زوراک و زورانسریں واکداراں واجہ ملا کوهی په شش سال و چار ماه ءِ بندیگیءَ ملامت کت - کریم تھل

2020-10-03 14:07:40
Share on

         ملا کوهی چه آ تگار لاپیں و چم جهلیں ملایاں نهت که وتی راج و وتی ورنایانی بے ازت کنئگ و بے میار کشگ ءَ بگندیت و چُپ به نندیت .

        ملا کوهی گوں سداں راجدوستیں ورنایاں بندیگ انت ، هما داب که مئی راج بندیگ انت ۔
 بلوچ ورنا ، بلوچ راجدوست و مارشت داریں واجه و بانکاں !
        من دلجماں که شما وتی راج و وتی ملک و وتی ورنا و کماشانی بندیگی و بے ازت کنئگ ءِ درد ءَ هر روچ ماریت و ایشی هم گندگ ایت که بے میاریں مردمانی گرگ ، بے ازت کنئگ ، جنئگ ، بندیگ کنئگ ، کشئگ و کس ءَ پسو نه دیگ ایران ءِ زوراکیں هکومت ءِ کار انت ، 
        ۴۱ سال انت که ایران ءِ بلوچ دژمنیں هکومت مئی بلوچ شهزانت ، راجدوست و جهدکاراں یک یک و ده ده گران و لٹ جناں و شزا دیان ءَ کشان انت شهید رحیم زردکوهی ، شهید ارشد رحمانی ، شهید محمد گل ریکی ، شهید خسرو مبارکی ، شهید عبدالرحیم رئیسی ، شهید ابراهیم اشکان ، شهید سلیم کهرازیی ، شهید صادق نظیری ، شهید صادق ریکی ، شهید شفی محمد زین الدینی ، شهید عبدالمالک ریکی ، شهید آکوب مهرنهاد و دگه دهانی هزار دگه شهید که آهانی تها ملا و گیر ملا هوار انت ، تهنا همے ایران ءِ اسلامی هکومت ءِ شهید بیتگین انت  . 
        تاں زی اگں لهتے مردم اے هکومت ءِ مردمکشیں کارگرد ءَ نزانتکار اتنت  ، مرچی ما جوان دیستگ و جوان زانیں که مئی چُپی سوب بیت که ایران ءِ ناشریں هکومت ءِ کچک و پاسدار و آئی ءِ چاریگ ، بے شرم تر ببنت و وتی دست ءَ مه دارنت . 
        ما را جوان زانگی انت ، هما مردم  وتی هک ءَ چه زوراک پچ
گپت کن انت که په مردی آئی ءِ دیما در کپ انت به اوشت انت . ما پیکه په وتی بندیگیں بندیگاں ، بندیگیں راج و بندیگیں گلزمین ءِ  آزاتی هر داب بوته درکپاں و آوانی توار و گوانک بباں ، وتی ملک و شهرانی دگ و گلی و دیوالانی سرا ، کاگدی زرانی سرا وتی بندیگانی آزاتی ، و وتی مرادانی جار ءَ بنبیسیں !
          مولوی کوهی و ایدگه سیاسی بندیگانی آزاتی هر بلوچ ءِ واهگ انت !
          راج واجهی ، هر راج ءِ پکاییں هَکّ انت !
          آزات و آجو بات گنجیں گلزمین بلوچستان !

Share on
Previous article

ایرانی مزموم منصوبہ تقسیم مقبوضہ بلوچستان کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین چلایا جائے گا: بلوچ سوشل میڈیا ایکٹوسٹ

LEAVE A REPLY

MUST READ

امپراتوریِ شیعیِ عجم بازندهٔ جنگ با اعراب

امپراتوریِ شیعیِ عجم بازندهٔ جنگ با اعراب

خاطره شهدای دِزَّک و هُشَّک جاودان خواهد ماند

خاطره شهدای دِزَّک و هُشَّک جاودان خواهد ماند

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون ملاّ مراد ءَ

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون ملاّ مراد ءَ

چرا دولت آلمان شاهرودی را فراری داد؟

چرا دولت آلمان شاهرودی را فراری داد؟

آیت الله اعـدام (پاهو)” ایران ءِ سرکماش بیگ انت”

آیت الله اعـدام (پاهو)” ایران ءِ سرکماش بیگ انت”

بحـران بـرق در بلوچستـان اشغالـی

بحـران بـرق در بلوچستـان اشغالـی

مستاگمستاگـــے په ایردستیـــں راجـــاںـــے په ایردستیـــں راجـــاں

مستاگمستاگـــے په ایردستیـــں راجـــاںـــے په ایردستیـــں راجـــاں

رهبری خیزش کنونی غیرمتمرکز و در دست مردم بپاخاسته است

رهبری خیزش کنونی غیرمتمرکز و در دست مردم بپاخاسته است

اول ما بلوچیں، پیش چا ایشیءَ مسلمان ببئیں – حافظ عبدالغفار نقشبندی

اول ما بلوچیں، پیش چا ایشیءَ مسلمان ببئیں – حافظ عبدالغفار نقشبندی

اقوام متحدہ، عالمی طاقتوں کی خاموشی بلوچ قوم کی لسانی اور ثقافتی نسل کشی کا باعث بن رہی ہے – ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ

اقوام متحدہ، عالمی طاقتوں کی خاموشی بلوچ قوم کی لسانی اور ثقافتی نسل کشی کا باعث بن رہی ہے – ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ

انڈیا سمینار میں حیربیار مری کا خصوصی پیغام

انڈیا سمینار میں حیربیار مری کا خصوصی پیغام

سفر روحانی به بلوچستان و انتظارات مردم بلوچ – عبدالستار دوشوکی

سفر روحانی به بلوچستان و انتظارات مردم بلوچ – عبدالستار دوشوکی

طرح توسعه سواحل مکران – پندلے په بلوچستـــان ءِ مدامی زوربرد کنگ ءَ – اولی بهـر

طرح توسعه سواحل مکران – پندلے په بلوچستـــان ءِ مدامی زوربرد کنگ ءَ – اولی بهـر

هم اور نوید بلوچ جیسے هزاروں بلوچ خود پاکستانی ریاستی دهشتگری کا شکار هیں – وحید بلوچ برلن جرمنی

هم اور نوید بلوچ جیسے هزاروں بلوچ خود پاکستانی ریاستی دهشتگری کا شکار هیں – وحید بلوچ برلن جرمنی

تلاش غربی ها برای جلوگیری از فروپاشی ایران

تلاش غربی ها برای جلوگیری از فروپاشی ایران