ایران ءِ زوراک و زورانسریں واکداراں واجہ ملا کوهی په شش سال و چار ماه ءِ بندیگیءَ ملامت کت - کریم تھل

MUST READ

به گروگان گرفتن زنان و کودکان بلوچ اوج ذلت وحقارت اشغالگران

به گروگان گرفتن زنان و کودکان بلوچ اوج ذلت وحقارت اشغالگران

واجہ غلام رضا حسین برءِ کلو پا بلوچ راجءَ

واجہ غلام رضا حسین برءِ کلو پا بلوچ راجءَ

شھید شفی جان بلوچ

شھید شفی جان بلوچ

بلوچستان میں اسلامی ایٹمی تجربات کے اثرات نے چاغی میں 200 سے زائد اونٹوں کی جان لی

بلوچستان میں اسلامی ایٹمی تجربات کے اثرات نے چاغی میں 200 سے زائد اونٹوں کی جان لی

مـاتـی زبانءِ میان اُستمانـی روچ

مـاتـی زبانءِ میان اُستمانـی روچ

ایرانی قابض حکومت کا بلوچوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا منصوبہ

ایرانی قابض حکومت کا بلوچوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا منصوبہ

نوکترين حال

نوکترين حال

نہ چاہتے ہوئے بھی – کردگار بلوچ

نہ چاہتے ہوئے بھی – کردگار بلوچ

27 March Black Day – Baloch Nation Rejects Forceful Occupation of Balochistan

27 March Black Day – Baloch Nation Rejects Forceful Occupation of Balochistan

بلوچ باید انت وتی زمین ءُ ڈگارءِ مستر وت بہ بیت۔ عبداللہ بلوچ

بلوچ باید انت وتی زمین ءُ ڈگارءِ مستر وت بہ بیت۔ عبداللہ بلوچ

راهی بجز دفاع از موجودیت ملی و آزادی بلوچستــان باقی نمانده است

راهی بجز دفاع از موجودیت ملی و آزادی بلوچستــان باقی نمانده است

پرچے ناشریں ڈنّی یاں مئے مَچکَدَگاں ماندارَگ اَنت؟

پرچے ناشریں ڈنّی یاں مئے مَچکَدَگاں ماندارَگ اَنت؟

جیش العدل کا آسکان سراوان میں پاسداران کے کیمپ پر حملہ، 10 پاسدار ھلاک ، 2 ٹینک اور کیمپ تباہ

جیش العدل کا آسکان سراوان میں پاسداران کے کیمپ پر حملہ، 10 پاسدار ھلاک ، 2 ٹینک اور کیمپ تباہ

ھَشر ءُ کمک کاری گرانبھائیں بلوچی دود اَنت

ھَشر ءُ کمک کاری گرانبھائیں بلوچی دود اَنت

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ – بخش آخـر

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ – بخش آخـر

ایران ءِ زوراک و زورانسریں واکداراں واجہ ملا کوهی په شش سال و چار ماه ءِ بندیگیءَ ملامت کت - کریم تھل

2020-10-03 14:07:40
Share on

         ملا کوهی چه آ تگار لاپیں و چم جهلیں ملایاں نهت که وتی راج و وتی ورنایانی بے ازت کنئگ و بے میار کشگ ءَ بگندیت و چُپ به نندیت .

        ملا کوهی گوں سداں راجدوستیں ورنایاں بندیگ انت ، هما داب که مئی راج بندیگ انت ۔
 بلوچ ورنا ، بلوچ راجدوست و مارشت داریں واجه و بانکاں !
        من دلجماں که شما وتی راج و وتی ملک و وتی ورنا و کماشانی بندیگی و بے ازت کنئگ ءِ درد ءَ هر روچ ماریت و ایشی هم گندگ ایت که بے میاریں مردمانی گرگ ، بے ازت کنئگ ، جنئگ ، بندیگ کنئگ ، کشئگ و کس ءَ پسو نه دیگ ایران ءِ زوراکیں هکومت ءِ کار انت ، 
        ۴۱ سال انت که ایران ءِ بلوچ دژمنیں هکومت مئی بلوچ شهزانت ، راجدوست و جهدکاراں یک یک و ده ده گران و لٹ جناں و شزا دیان ءَ کشان انت شهید رحیم زردکوهی ، شهید ارشد رحمانی ، شهید محمد گل ریکی ، شهید خسرو مبارکی ، شهید عبدالرحیم رئیسی ، شهید ابراهیم اشکان ، شهید سلیم کهرازیی ، شهید صادق نظیری ، شهید صادق ریکی ، شهید شفی محمد زین الدینی ، شهید عبدالمالک ریکی ، شهید آکوب مهرنهاد و دگه دهانی هزار دگه شهید که آهانی تها ملا و گیر ملا هوار انت ، تهنا همے ایران ءِ اسلامی هکومت ءِ شهید بیتگین انت  . 
        تاں زی اگں لهتے مردم اے هکومت ءِ مردمکشیں کارگرد ءَ نزانتکار اتنت  ، مرچی ما جوان دیستگ و جوان زانیں که مئی چُپی سوب بیت که ایران ءِ ناشریں هکومت ءِ کچک و پاسدار و آئی ءِ چاریگ ، بے شرم تر ببنت و وتی دست ءَ مه دارنت . 
        ما را جوان زانگی انت ، هما مردم  وتی هک ءَ چه زوراک پچ
گپت کن انت که په مردی آئی ءِ دیما در کپ انت به اوشت انت . ما پیکه په وتی بندیگیں بندیگاں ، بندیگیں راج و بندیگیں گلزمین ءِ  آزاتی هر داب بوته درکپاں و آوانی توار و گوانک بباں ، وتی ملک و شهرانی دگ و گلی و دیوالانی سرا ، کاگدی زرانی سرا وتی بندیگانی آزاتی ، و وتی مرادانی جار ءَ بنبیسیں !
          مولوی کوهی و ایدگه سیاسی بندیگانی آزاتی هر بلوچ ءِ واهگ انت !
          راج واجهی ، هر راج ءِ پکاییں هَکّ انت !
          آزات و آجو بات گنجیں گلزمین بلوچستان !

Share on
Previous article

ایرانی مزموم منصوبہ تقسیم مقبوضہ بلوچستان کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین چلایا جائے گا: بلوچ سوشل میڈیا ایکٹوسٹ

NEXT article

▪قتل عام مردان روستای کلابید ( قلعه بید) بوسیله قشون رژیم آخوندی

LEAVE A REPLY