ایران ءِ زوراک و زورانسریں واکداراں واجہ ملا کوهی په شش سال و چار ماه ءِ بندیگیءَ ملامت کت - کریم تھل

MUST READ

تمپ و گومازیء پاکستانی فوجی آپریشنء بابتء بلوچ ہیومن راٹس آرگنائزیشن ء سروک بی بی گل بلوچء گو ن گپ تران

تمپ و گومازیء پاکستانی فوجی آپریشنء بابتء بلوچ ہیومن راٹس آرگنائزیشن ء سروک بی بی گل بلوچء گو ن گپ تران

بلوچستان لبریشن فرنٹ کے کمانڈر ڈاکٹر اللہ نذر سے خصوصی انٹرویو

بلوچستان لبریشن فرنٹ کے کمانڈر ڈاکٹر اللہ نذر سے خصوصی انٹرویو

واگذاری کنترل بخشی ازمرز سراوان به نيروی تروريستی قدس

واگذاری کنترل بخشی ازمرز سراوان به نيروی تروريستی قدس

بلوچ راجی مزن جهدکار واجہ عبدالصمد امیریءِ زندتاک، دیوانے گون واجہ اسماعیل امیریءَ – سیمی بهر

بلوچ راجی مزن جهدکار واجہ عبدالصمد امیریءِ زندتاک، دیوانے گون واجہ اسماعیل امیریءَ – سیمی بهر

اِویــن” ءِ نوک ورنائیــں بندیـگ” – محمد کريم بلــوچ

اِویــن” ءِ نوک ورنائیــں بندیـگ” – محمد کريم بلــوچ

راهی بجز دفاع از موجودیت ملی و آزادی بلوچستــان باقی نمانده است

راهی بجز دفاع از موجودیت ملی و آزادی بلوچستــان باقی نمانده است

نوکین حال Saturday, April 20, 2013

نوکین حال Saturday, April 20, 2013

کوردستـــان ءِ پلیـــں شهیـــدان ءَ هـــزاراں ســـــلام

کوردستـــان ءِ پلیـــں شهیـــدان ءَ هـــزاراں ســـــلام

درماندگی فاشیسم تمامیت خواه پارس

درماندگی فاشیسم تمامیت خواه پارس

ماتی زبان – گوس بھاربلوچ

ماتی زبان – گوس بھاربلوچ

بلوچستــــان گلزميـــن اجـــدادی ماســـت

بلوچستــــان گلزميـــن اجـــدادی ماســـت

گپ و ترانے گون بی ایس او آزادءِ بنجاھی باسک لطیف جوھرءَ چآ کراچيءِ پریس کلبءِ دیمے شُدکَشی احتجاجی کیمپءَ

گپ و ترانے گون بی ایس او آزادءِ بنجاھی باسک لطیف جوھرءَ چآ کراچيءِ پریس کلبءِ دیمے شُدکَشی احتجاجی کیمپءَ

پاکستان نے دہشت گردی کا ابتدا بلوچستان پر قبضے سے کیا:حیربیارمری

پاکستان نے دہشت گردی کا ابتدا بلوچستان پر قبضے سے کیا:حیربیارمری

Baloch Women Organization Protest

Baloch Women Organization Protest

آیت الله اعـدام (پاهو)” ایران ءِ سرکماش بیگ انت”

آیت الله اعـدام (پاهو)” ایران ءِ سرکماش بیگ انت”

ایران ءِ زوراک و زورانسریں واکداراں واجہ ملا کوهی په شش سال و چار ماه ءِ بندیگیءَ ملامت کت - کریم تھل

2020-10-03 14:07:40
Share on

         ملا کوهی چه آ تگار لاپیں و چم جهلیں ملایاں نهت که وتی راج و وتی ورنایانی بے ازت کنئگ و بے میار کشگ ءَ بگندیت و چُپ به نندیت .

        ملا کوهی گوں سداں راجدوستیں ورنایاں بندیگ انت ، هما داب که مئی راج بندیگ انت ۔
 بلوچ ورنا ، بلوچ راجدوست و مارشت داریں واجه و بانکاں !
        من دلجماں که شما وتی راج و وتی ملک و وتی ورنا و کماشانی بندیگی و بے ازت کنئگ ءِ درد ءَ هر روچ ماریت و ایشی هم گندگ ایت که بے میاریں مردمانی گرگ ، بے ازت کنئگ ، جنئگ ، بندیگ کنئگ ، کشئگ و کس ءَ پسو نه دیگ ایران ءِ زوراکیں هکومت ءِ کار انت ، 
        ۴۱ سال انت که ایران ءِ بلوچ دژمنیں هکومت مئی بلوچ شهزانت ، راجدوست و جهدکاراں یک یک و ده ده گران و لٹ جناں و شزا دیان ءَ کشان انت شهید رحیم زردکوهی ، شهید ارشد رحمانی ، شهید محمد گل ریکی ، شهید خسرو مبارکی ، شهید عبدالرحیم رئیسی ، شهید ابراهیم اشکان ، شهید سلیم کهرازیی ، شهید صادق نظیری ، شهید صادق ریکی ، شهید شفی محمد زین الدینی ، شهید عبدالمالک ریکی ، شهید آکوب مهرنهاد و دگه دهانی هزار دگه شهید که آهانی تها ملا و گیر ملا هوار انت ، تهنا همے ایران ءِ اسلامی هکومت ءِ شهید بیتگین انت  . 
        تاں زی اگں لهتے مردم اے هکومت ءِ مردمکشیں کارگرد ءَ نزانتکار اتنت  ، مرچی ما جوان دیستگ و جوان زانیں که مئی چُپی سوب بیت که ایران ءِ ناشریں هکومت ءِ کچک و پاسدار و آئی ءِ چاریگ ، بے شرم تر ببنت و وتی دست ءَ مه دارنت . 
        ما را جوان زانگی انت ، هما مردم  وتی هک ءَ چه زوراک پچ
گپت کن انت که په مردی آئی ءِ دیما در کپ انت به اوشت انت . ما پیکه په وتی بندیگیں بندیگاں ، بندیگیں راج و بندیگیں گلزمین ءِ  آزاتی هر داب بوته درکپاں و آوانی توار و گوانک بباں ، وتی ملک و شهرانی دگ و گلی و دیوالانی سرا ، کاگدی زرانی سرا وتی بندیگانی آزاتی ، و وتی مرادانی جار ءَ بنبیسیں !
          مولوی کوهی و ایدگه سیاسی بندیگانی آزاتی هر بلوچ ءِ واهگ انت !
          راج واجهی ، هر راج ءِ پکاییں هَکّ انت !
          آزات و آجو بات گنجیں گلزمین بلوچستان !

Share on
Previous article

ایرانی مزموم منصوبہ تقسیم مقبوضہ بلوچستان کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین چلایا جائے گا: بلوچ سوشل میڈیا ایکٹوسٹ

NEXT article

▪قتل عام مردان روستای کلابید ( قلعه بید) بوسیله قشون رژیم آخوندی

LEAVE A REPLY