بر دانش آموزان بلــوچ چه می گـذرد؟ بخش سوم

بر دانش آموزان بلــوچ چه می گـذرد؟ بخش سوم

2020-03-26 13:34:42
Share on

اهمیت کتاب درسی

 

کتاب درسی فاکتـوری مهم در پروسه تحصیلی دانش آموزان است۰ کتاب درسی (معمولی ویا الکترونیکی) با کیفیت مناسب ومحتوای علمی می تواند منبع  خوبی برای رشد فکری و یادگیری باشد

برخی از معلمان مبتکر برای بالا بردن کیفیت تدریسِ علاوه بر کتب درسی از منابع تکمیلی نیز استفاده می کنند۰ امروزه اینترنت (بدونِ فیلتر) نیز بعنوان کتابخانه ای همگانی منبعی مناسب برای معلمان و دانش آموزان است۰ اگرچه کتابهایِ درسیِ الکترونیکی و منابع در دسترسِ اینترنتی در رقابت با  کتاب های درسی معمولی ( کاغذی ) از آینده درخشانتری برخوردار هستند اما کتب معمولی همچنان در مدارس اهمیت داشته و مسلما زمان خواهـد برد تا از میـدان خارج شونـد

درمـدارس بلوچستـان از کتابهای الکترونیکی و اینترنت چندان خبری نیست و کتب معمولی همچنان بین دانش آموزان توزیع می شوند۰لازم به ذکر است که کتاب درسی فارسی در تمام رده ها بین دانش آموزان پخش می شود اما کمبود کتابهای درسی ریاضی وعلوم تجربی موضوعی همیشگی است.

 تهیه وتدوین کتاب‌های درسی

 در کشورهایی که تدوین و تهیه مواد آموزشی یاکتب درسی متمرکز نیستند حتی معلمان یک مدرسه می توانند از میان کتابهای موجود در بازار کتب درسی یا منابع تکمیلی خود را انتخاب و تهیه کنند۰ البته مولفین، ناشرین و چاپخانه ها با داشتن تیم های با صلاحیت و تسلط کامل بر دانش و محتوای کتب اهداف آموزشی رشته های درسی را مد نظر دارند۰ناشرین کتب درسی همکاری نزدیک با وزارت آموزش و پروش دارند تا با توافق و تأيید وزارتخانه چاپ و نشر کتاب های درسی صورت گیـرد۰

لازم به ذکر است که دریک سیستم آموزشی مترقی اهداف آموزشی رشته های درسی را وزارت آموزش و پرورش تدوین نموده و بین ادارات آموزشی ومدارس توزیع می کند۰ مدیریت جزئیاتی چون انتخاب  کتب درسی ،  روش آموزشی، چگونگی دست یافتن به این اهداف آموزشی وهمکاری بین مدارس را به معلمان و مشاورین و رؤسای مدارس واگذار می کند۰با بیانی ساده تر وزارت آموزش و پرورش نیازی نمی بیند تا جزئیات را مدیریت کند۰ البته همگی مؤظف هستند تا با همکاری و خدمت صادقانه شرایط و امکانات لازم  را فراهم کنند تا  دانش آموزان هم پایه صرف نظر از اینکه به کدام مدرسه تعلق دارند در پایان سال تحصیلـی با آزمون های سراسری یا منطقه ای وپاسخ به سـؤالات مشترک ارزیابی شوند.

 

تألیف ، تدوین و  چاپ کتابهای درسی در ایران
تألیف و تدوین کتابهای درسی در ایران و حتی چاپ و نشر شان کاملا متمرکزودر انحصار وزارت «آموزش وپرورش» و دولت است۰سیاست دولت ایران بعنوان نماینده فاشیسم مذهبی حاکم در سیستم « آموزش و پرورش»  بخصوص عملکرد آن در سرزمینهای متعلـق به ملل تحت ستم نمایان است۰

وزارت «آموزش و پرورش» رژیم اجرای سیاست «همگون سازی زبانی و فرهنگی » و مسئولیـت تحمیل زبان فارسی را بر میلیونها دانش آموز بلوچ، کورد، تورکمن، تورک آزری و عرب بر عهده دارد۰ به همین دلیل است که تألیف، تدوین، چاپ و تولید  « ۱۳۱ میلیون جلد کتاب درسی، فروش و توزیع شان  بین  ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش آموز»  را وزارت «آموزش وپرورش» تحت مدیریت و کنتـرل دارد۰ وزارت «آموزش وپرورش»  رژیم برای انجام این کار ادارات ذیل را تأسیس وسازماندهی کرده است:

* دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیِ وزارت«آموزش وپرورش»

* سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

* دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری با ۱۳ گروه تخصصی

* دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای

* تیم هنری شامل مدیر و معاون تیم، طراح ، حروف چین، تصویرگر وعکاس

*  چاپخانه افست

رؤسای اداری و عقیدتی، پژوهشگرانِ شونیست، نویسندگانِ تنگ نظر، کارمندان ادارات فوق و حتی کارگران چاپخانه آفست افرادی دست چین شده وهمگی به فرقـه مذهبی حاکم تعلـق دارند۰زبان مادری وزبان تحصیلی شان فارسی اسـت۰ در مناطق فارس نشین بدنیا آمـده، در آنجا پرورش یافته و تحصیل کرده اند۰ دیدگاهی مشترک و منفی در مورد ملیتهای غیر فارس بخصوص ملت بلوچ دارند۰وزارت «آموزش و پرورش» ایران  نیازعجیبی به تحمیلِ زبان و « فرهنگ فارس» بر کودکان غیر فارس  دارد و با دفتر و دستکی گسترده کتاب هایی انباشته از تبلیغات سیاسی ـ فرقه ای تولید می کنند تا بوسیله آنان  میلیونها دانش آموز بلوچ، کورد، تورکمن، عرب و تورکِ آزری را تبدیل به فارس کنند۰ بقول خودشان  «همـگون سازی» کننـد۰  اینجا اهداف آموزشیِ علمی یا اهدافِ رشته ای مطـرح نیست۰ هدف اصلی آسیمیلاسیون زبانی، هویتی و فرهنگی است تا چند روزی به عمرِ کشور روبه زوال ایران افزوده شـده منافع بلند مدتِ ملـتِ فارس را تأمین کننـد۰
حذف نام تاریخی بلوچستــــان از «کتاب درسی» پایه هشتم

کتابهایی که در صورت داشتن کیفیت مناسب می توانستنـد منبع دانش باشنـد عملا به ابزاری برای هویت زدایی، تحمیل زبان فارسی، تحریف تاریخ ما و ترویج خرافات فرقه ای تبدیل شده اند۰ وزارت «آموزش و پرورش» طهـران با «پژوهشگران » تحریف گرحتی هویت ملی میلیونها بلوچ من جمله صدها هزار دانش آموز بلوچ یعنی نام تاریخی بلوچستــــان  را از کتاب معلومات اجتماعی ( پایه هشتم ) حـذف کرده اند و یقینا این آخرین اقدام جاهلانه شان نخواهد بود۰ « پژوهشگران » سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی رژیم  نقشه ای رسم کرده و ادعا می کنند که آن نقشه کذایی مربوط به ایران در دوران  ایلخانان و تیموریان است۰  بخشی از سرزمین مادری بلــوچ را بدونِ نام تاریخی بلوچستـان  نیزشامل نقشه جعلیِ خود می کننـد۰ این عمـل جاهـلانه ریشه در خود بزرگ بینی دست اندرکاران وزارت «آموزش و پرورش»  و ضدیت «سیستم آموزشی» رژیم با هویت ملی بلــوچ ونام بلوچستـــان دارد۰

کوشش نافرجام عناصر شونیست فارس برای حذف نام بلوچستــان با اعتراضات وسیع مردم بلـوچ مواجه شـد و در نتیجه  ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ضمن عقب نشینی مقطعی تحریف تاریخ را چنین توجیه کرد: «تعبیر به حذف نام بلوچستـــان در کتاب‌های درسی سال ۹۵-۹۶ نادرست است و اساسا نقشه‌های جغرافیایی بر اساس آخرین تقسیمات کشوری و نامگذاری‌ها ارائه می‌شود »
حذف فاکتهای تاریخی از کتابهای درسیِ
وزارتِ «آموزش و پرورش »
«پژوهشگران» فارس فاکتهای تاریخی ذیل رافقط بخاطر منافع ملت فارس نادیده گرفته و دست به تحریف تاریخ بلوچستان نیز زده اـند.
۱– کشوری که بنیانگذارانش انگلیس، یک مشت ناسیونالیست و رضامیرپنج بودند و پس از جنگ جهانی اول بر دریایی از خون کورد، عرب، تورک  آزری، بلوچ و عرب بنا شد در سال ۱۹۳۵ میلادی رسما «کشور ایران» نام گرفت۰ در اينجـا ذکـر اين حقيقـتِ روشن و نگارش آن لازم است که قبل از سال ۱۹۳۵ میلادی  کشــوری  بنـام «ايران» وجـود نداشـت. کلمـه « ايران » دقيقـا در سال ۱۹۳۵ ميـلادی بعنـوان اسـم و نام براين کشـور تازه تاسيـس با مشورت رضاخـان و مستشـاران انگليســی چسبانده شـد، آنهـم با اجــازه حکام بی تفاوت افغانستــان

۲-  لشکرکشی های قشون پارس و کشتار بیرحمانه مردم در الاحواز، کوردستان، بلوچستان و آزربایجان در آغاز بقدرت رسیدن رضا میرپنج  در کتابهای درسی ایران ذکر نشده است۰

۳- همکاری های سیاسی و نظامی  محمد رضا شاه با حکومت اسلام آباد و ذوالفقار علی بهٹو به قیمت جان هزاران بلوچ تمام شد۰  ارسال تسلیحات نظامی و شرکت مستقيم ارتش ایران در سرکوب مردم بلــوچ وسرنگون کردن دولت مردمیِ بلوچستــان شرقی (حکومت منتخب واجه عطاءِ الله مینگل)  در اوایل دهه هفتاد میلادی خیانتی تاریخی است۰اما تحریف نگاران فارس و نویسندگان کتب درسی آنرا نادیده می گیرند.

۴– در هیچ کدام از کتب درسـی ایرانی از همکاری نزدیک ناصرالدین شاه قاجار و ژنرال گلد سمیت  (۱۸۷۱ میلادی) وهم پیمانی انان بر علیه بلـــوچ و بلوچستــان حتی یک جملهٔ کوتاه هم ذکر نشده است.

۵– نبردهای تاريخی سـردار جمـّا خان اسمعيـل زهـی ، سـردار جينـد خان و قبايل آزادمنـش بلـوچ در سـرحــد برعليه مهاجميـن انگليسی در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستـم بخشی از تاریخ ماسـت۰ تحريف نگاران حرفه ای فـارس از هم پيمانی قوای انگلیسي با شاهـان قاجارو رضا ميرپنج برعليه بلــوچ و بلوچستــان و نقش خائنانه آنان در اشغــال و تصرف بلوچستــان هيچ سخنـی به ميان نمی آورند.

۶- تحريف نگاران حرفه ای و نويسندگان  فارس از قراردادهای ننگين صفـوی يان با پرتغاليهـا بر عليه بلــوچ، بلوچستان و منجمله ميــر همـّــل ِ جيـّـنـد هيچ سخنـی به ميان  نمی آورنـد. آيا می توان مفـاد قـرارداد بلـوچ ستيـزانـه شاه طهماسب صفــوی با پرتغاليـها (۹۶۰ هجری قمــری  ) را به هميــن زودی از خاطــره تاريـخ پاک کرد؟

آزات ءُ آبــاد بــات گنجیــــں بلوچستـــــان
پروشت ءُ پروش باتنت ایـران ءُ پاکستـان
محمد کریم بلــــوچ
جنوری۲۰۱۷

Share on
Previous article

گپ و ترانے گون بلوچ جهدکار واجه عبدالستار پُردلیءِ چا اوغانستانءَ بلوچ جیڑاهانی سرا

NEXT article

سلمان میایی را بی گناه پرپر کردند – علی میایی جدگال

LEAVE A REPLY

MUST READ

بلوچستــــان ءِ پُلّيــں شهيــدان ءَ هــزاراں ســــلام

بلوچستــــان ءِ پُلّيــں شهيــدان ءَ هــزاراں ســــلام

ماتی زبان – کارینا جهانی

ماتی زبان – کارینا جهانی

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

آزمونی سرنوشت ساز برای ملت بلـوچ

آزمونی سرنوشت ساز برای ملت بلـوچ

گپ و ترانے گون واجہ قدیر بلوچءَ اسلام آبادءِ لانگ مارچءِ اوّلی روچءَ

گپ و ترانے گون واجہ قدیر بلوچءَ اسلام آبادءِ لانگ مارچءِ اوّلی روچءَ

نہ چاہتے ہوئے بھی – کردگار بلوچ

نہ چاہتے ہوئے بھی – کردگار بلوچ

چرا کمبود آب “مسئله امنیتی” شــد؟

چرا کمبود آب “مسئله امنیتی” شــد؟

استقــلالِ بلوچستــان حتمــی اســت – بخش آخر

استقــلالِ بلوچستــان حتمــی اســت – بخش آخر

We Strongly Condemn Pakistan for Abducting Indian Citizen, Gulbushan Yadhu! Anil Boluni

We Strongly Condemn Pakistan for Abducting Indian Citizen, Gulbushan Yadhu! Anil Boluni

شھید حمید بلوچءِ پیغامءِ چا مچ جیلءَ – توار سرمچار وبلاگ

شھید حمید بلوچءِ پیغامءِ چا مچ جیلءَ – توار سرمچار وبلاگ

بلوچ ورنایانی راجی بیداری

بلوچ ورنایانی راجی بیداری

ضلع کیچ کے سابق امیر مولوی احتشام الحق اور ان کا بیٹے کے قتل

ضلع کیچ کے سابق امیر مولوی احتشام الحق اور ان کا بیٹے کے قتل

بلوچ آزادی پسندوں کا پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے

بلوچ آزادی پسندوں کا پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے

وقت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم قابضین کی مسلط کردہ نظام کو مضبوط بنانے کے بجائے قومی سوچ کو وسعت دیں

وقت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم قابضین کی مسلط کردہ نظام کو مضبوط بنانے کے بجائے قومی سوچ کو وسعت دیں

جنایت شنیع اشغالگرا ن در بلوچستان

جنایت شنیع اشغالگرا ن در بلوچستان