بر دانش آموزان بلوچ چه می گذرد؟

بر دانش آموزان بلوچ چه می گذرد؟

2020-03-26 13:41:54
Share on

آنچه درمدارسِ بلوچستانِ اشغالی می گذرد نه تنها درتضـاد کامل با پداگوژی مترقی و نوین بلکه مغایر با پداگوژی سنتی نیزهسـت۰ ازآغازِکاراداره «آموزش و پرورش» دانش آموزان بلوچ درمعرض سیاستِ آسیملاسیون زبانی و فرهنگی رژیم ایران قرار گرفتند۰ پس ازبقدرت رسیدن فرقه فاشیستیِ خمینی آسمیلاسیونِ مذهبی نیز دانش آموزان و نوباوگان ما را هدف قرار داد.
برای آنکه پداگوژی یعنی علم تعلیم و تربیتِ کودکان در مدارس به مرحله اجرا درآید لازم است شرایط و فضای آموزشی سالم مهیا شده وفاکتورهای بنیادی وجود داشته باشنـد۰عوامل مؤثر و فاکتورهای مورد نظر در یک سیستم آموزشی بدین ترتیب هستند:
۱ـ وجود و حضورِ دانش آموزان یا نوآموزان
۲ـ محیط آموزشی مناسب و فضای مدرسه از نظر فيزيكی (کلاس درس و ساختمان مدرسه )
۳ـ وجود و حضورِمعلم واقعی
۴ـ کتب درسی
۵ـ برنامه درسی
۶ـ تجهیزات آموزشی و لوازم کمک آموزشی
۷ـ آب آشامیدنی و تغذیه سالم
۸ـ آموزش به زبان مادری
در نوشتارحاضرعلاوه بر بڑسی فاکتورها وعوامل فوق سعی نگارنده بر این است تا در مورد وضعیت اسفبار«آموزش و پرورش» در بلوچستانِ اشغالی وآنچه که برنوباوگان و دانش آموزان بلوچ می گذرد بیشتر روشنگری شود.
درهر جامعه ای دانش آموزان ونوباوگان مهم ترین سرمایه آینده آن هستند۰ این نیرویِ بزرگ انسانی گروهِ مورد نظر برای تحقق اهداف آموزش و پرورش درهـرکشوراست. دلیل وجود و راه اندازیِ هرنوع سیستم آموزشی از اساس خدمت به دانش آموزان است۰ ۰
تعداد دانش آموزان مدارس بلوچستان به ششصد هزار نفر می رسند۰ لازم به تاکید است که تعداد نوباوگان و دانش آموزانِ بلوچ در مناطق الحاقی به خراسان، کرمان و هرمزگان باید به این رقم افزوده شونـــد
انگیزه دانش آموز بلوچ برای رفتن به مدرسه و یادگیری بالاست۰ اگرچه در صد بالایی از دانش آموزان و نوباوگان ما در سخت ترین شرایط معیشتی قرار دارند و با مشکلات گوناگون دست به گریبان هستند اما علاقه به آموختن راهرگز از دست نمی دهند۰
تعدادی از دانش آموزان بلوچ هرسال بدلایلی چون شرایط ویژه سرزمین اشغالی بلوچستان و تبعیضات آشکارو تحقیـراز طرف معلمین ترک تحصیل می کنند۰ ترک تحصیل نوباوگان بلوچ نه بخاطرضعف انگیزه و علاقه شخصی ونه بدلیل عدم همکاری والدین است۰ دلایلی که دانش آموزان بلوچ را علی رغم میل باطنی شان مجبور به ترک تحصیل می کند ساخته و پرداخته سیستمِ «آموزش و پرورش» رژیم حاکم وعواملِ فرهنگ ستیزِ زابلی هستند.
در کشورهای پیشرفته و جوامع مترقی بخشی از قانون اساسی مربوط به آموزش و پرورش است۰ مجموعه پاراگراف هایی مشخص که « قانون آموزش و پرورش » نام دارند و ضامن حقوق دانش آموزان در آن کشورها هستند، حتی اگر ترک تحصیل کنند۰
بر اساس « قانون آموزش و پرورش » در کشورهآی متمدن تحصیل تا پایان دوره متوسطه اجبـاری و مجانــی است۰ درچنین کشورهایی مانند کانادا ،ایسلند، سوئد، فنلاند، دانمارک، هلند، نروژ، آلمان و بلژیک پداگوژی نوین و مترقی در حال اجراست۰
ازآنجائیکه دانش آموزان بلوچ همانند ملت خویش ازهیچ گونه حقوقی در بلوچستان اشغالی برخوردار نیستند آمار دانش آموزانی که ترک تحصیل می کنند سال به سال در حال افزایش است. بدلیل بلوچ ستیزی حکام بدور از تمدنِ طهران هیچ مرجع قانونی از حقوق دانش آموزان بلوچ دفاع نمی کند۰
کم نیستند تعداد نوباوگان و دانش آموزان بلوچ که با انگیزه یادگیریِ بالا و شوق کودکانه در فصل پاییز راهی مدرسه می شوند اما بدلایل پوچ یا بدون هیچ گونه دلیلی تنبیه بدنی و روحی شده٬ شخصیت آنان از اولین روز مدرسه بیمارگونه خورد می شود۰
بسيارند دستان ظریف و کوچکی در بلوچستان اشغالی که بجای به دسـت گرفتـنِ مــداد و لمسِ کاغــذ در مهرماه هرسال با چوب و شلاقِ زابلیِ های فوق العاده بيسواد زودتر آشنا می شوند۰ زابلیهایی روانی که در پروسه کذایی استخدامی بر معلمینِ باصلاحیت ترجیح داده شده از طرف اداره « آموزش و پرورش استان » استخدام می شوند۰ آری افرادی روانی که ماهانه از بودجه استان حقوق معلمی می گیرند تا علاوه بر خورد کردن شخصیتِ داش آموزانِ انگیزه یادگیری را در کودک بلوچ ازبین ببرند۰ این پدیده ای است مخرب و سوءِ استفاده از روانشناسی کودکان است۰ برخوردِ تحقیرآمیزِ اداره «آموزش و پرورش» رژیم و معلمینِ بی صلاحیت با نوباوگانِ ما می تواند به این عواقب سنگین منجر شود:
احساس حقارت، ناتوانی دردوستی و محبت ورزیدن، خشم ،عصبانیت، بی تفاوتی ، بی ارادگی و انزواطلبی، نگرانی ، ترس، افسردگی و حتی روی آوردن به مواد مخدر.
از انسانهآی آگاه و وجدانهای بیدارانتظارمی رود تا آسیمیلاسیون فرهنگی، زبانی و مذهبی را در بلوچستانِ اشغالی نادیده نگرفته و نسبت به عواقب مخرب آن بی تفاوت نباشند۰
۲ـ ساختمان دبستان و فضای مدرسه از نظر فيزيكی

ساختمان دبستان، وضعیت نور درکلاس درس وحتی کیفیت هوا بر تمرکزِ حواس ویادگیری دانش آموزان عواملی تاثیرگذارهستند۰ نمی توان اهمیت فضای فیزیکی مدرسه را نادیده گرفت و در عین حال مدعی اجرای تعلیم و تربیت سالم شد۰ وضعیت اسفناک فضاهای آموزشی در بلوچستان اشغالی و مناطقِ الحاقی به استانهای خراسان، کرمان و هرمزگان نیازی به تحقیق ندارد۰از بدو تأسیس و براه انداختن سیستمِ آسیمیلاسیون گرفته تا بحال مقامات آموزش و پرورش رژیم از سطح وزارتخانه گرفته تا رؤسای دبستانها در بلوچستان اشغالی همیشه از «مدارس تخریبی» ، «کمبود کلاس درس» ، «مدارس کپری» و«کلاسهای درس در فضای آزاد» آمارها ارائه داده وهر بار باد به غبغب انداخته از طرحهای گوناگون سخن گفته اند۰طرحهایی مثل «کپرزدایی مدارس» ، «تعمیر مدارس تخریبی» و «نو سازی مدارس » که فقط بر روی کاغذپاره هایی بی ارزش باقی مانده اند.
در حالیکه درکرمان، یزد، اصفهان، شیراز، تهران، سمنان و مشهد بحث بر سر« هوشمندسازی مدارس » روزمره شده و رسانه های پارس ورود این پدیده نوین درسیستم آموزشی خویش را با سراسیمگی انعکاس می دهند دانش آموزِ دبستانیِ بلوچ از قلعه گنجِ بلوچستان سر «کلاس درس» در «فضای آزاد»، زیرسایه یک درخت در اثر عقرب گزیدگی جان می دهد یا زنده یاد معلم فداکارحمید رضا گَنگوزهی در براثر ریزش دیوارفرسوده مدرسه محل کارش در خواش (خاش) زیر آوار دفـن می شـود.

براساس آمار و ارقام رسمی که در رسانه های اشغالگران منتشر شده اند بیش ازشصت درصد ازمدارس درشهرستانهای سرباز٬ گِه (نیک شهر)٬ پهره(ایرانشهر)٬ شستون (سراوان) مه گس(مهرستان)، خواش (خاش)، چهبار، دوست محمد ٬ حسین آباد و مناطق الحاقی به خراسان، کرمان وهرمزگان فضای آموزشی نآایمن دارند۰ یعنی هڑوزهزاران دانش آموز بلوچ در مدارس کپری، خشتی و گلیِ فرسوده مشغول یاد گیری زبانِ تحمیلی فارسی هستند۰ مدارسی که بزعم مقامات رژیم سالهاست در زمره « مدارس تخریبی» هستند.
بر اساس آمار و ارقام اداره «آموزش و پرورش »ء بلوچستـان با بیش از شش هزار کلاس تخریبی بالاترین رقم کلاسهای فرسوده را در سطح ایران دارد۰ کلاسهایی که امکان فروریختن شآن هر لحظه وجود دارد۰بعنوان مثال فقط شهرستان چابهاروحومه آن به پنج هزاروهفتصد
(۵۷۰۰) کلاس درس نیاز دارد وکل مدارس در منطقه پهناور جازموریان کپری، تخریبی یا « زیر درختی!» هستند.

با توجه به دیدگاه ضدبشری حکام ایران نسبت به ملت بلوچ وبرنامه های تبعیض گرایانه آموزش و پرورش اشغالگران تمامیت خواه نمی خواهند مدارس کپری، خشتی و گلی از بلوچستان اشغالی برچیده شده وبا فضاهای ایمن آموزشی جایگزین گردند.
در حالیـکه حـقِ داشتن کـلاس درس و فضای آموزشی ازجمله حقوق برآورده شده دانش آموزان درکرمان، یزد ،اصفهان، طهران و مشهد است دانش آموزان بلوچ مجبور شده اند تا کلاسهای تخریبی ، مدارس کپری و « زیر درختی » را بعنوان «فضای آموزشی» قبول کنند.
ادامه دارد
آزات ءُ آبــاد بــات گنجیــــں بلوچستـــــان
پروشت ءُ پروش باتنت ایـران ءُ پاکستـان
محمد کریم بلــــوچ
جنوری۲۰۱۷

Share on
Previous article

دنیا کو بلوچستان میں قتل عام و جبری گمشدگیوں پر خاموشی توڑنی چاہیے – ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ

NEXT article

بلوچستان کی آزادی سے ہمسایہ ممالک میں پاکستانی دخل اندازی کم ہوگا: حیربیار مری

LEAVE A REPLY

MUST READ

مغربی بلوچستانءِ سرمچار رحیم زرد کوهیءِ کلوه – 1980

مغربی بلوچستانءِ سرمچار رحیم زرد کوهیءِ کلوه – 1980

مروچی صحافی هانی میان استمانی روچ دارگ بواگءَ انت – ریڈیو حال

مروچی صحافی هانی میان استمانی روچ دارگ بواگءَ انت – ریڈیو حال

کوردستان ءِ جنگ آزادی، دیم په دیمی گوں میان استمانی تروریسم ءُ اروپایی – امریکی سیاسی واکدارانی دوپوستی

کوردستان ءِ جنگ آزادی، دیم په دیمی گوں میان استمانی تروریسم ءُ اروپایی – امریکی سیاسی واکدارانی دوپوستی

بلوچ عوام دشمن کے عزائم خاک میں ملانے میں کامیاب ہوئے ، اس موقع پر بلوچ عوام کا شکر گزار ہوں۔تمام بلوچ پارٹیوں اور تنظیموں کو اپنے گروہی و انفرادی مقاصد کو پسِ پشت ڈالتے ہوئے ایک اصولی یکجہتی اور ہم آہنگی کیلئے آگے بڑھنا چاہئے ۔بلوچ قوم دوست رہنما حیربیار مری

بلوچ عوام دشمن کے عزائم خاک میں ملانے میں کامیاب ہوئے ، اس موقع پر بلوچ عوام کا شکر گزار ہوں۔تمام بلوچ پارٹیوں اور تنظیموں کو اپنے گروہی و انفرادی مقاصد کو پسِ پشت ڈالتے ہوئے ایک اصولی یکجہتی اور ہم آہنگی کیلئے آگے بڑھنا چاہئے ۔بلوچ قوم دوست رہنما حیربیار مری

اِویــن” ءِ نوک ورنائیــں بندیـگ” – محمد کريم بلــوچ

اِویــن” ءِ نوک ورنائیــں بندیـگ” – محمد کريم بلــوچ

آزادی پسند قوتوں کے سا تھ دو بنیادی شرائط پر اصولی اشتراک عمل کیلئے ہمہ وقت تیار ہو ں ۔ حیربیار مری

آزادی پسند قوتوں کے سا تھ دو بنیادی شرائط پر اصولی اشتراک عمل کیلئے ہمہ وقت تیار ہو ں ۔ حیربیار مری

خاطره شهدای دِزَّک و هُشَّک جاودان خواهد ماند

خاطره شهدای دِزَّک و هُشَّک جاودان خواهد ماند

بلوچستانءَ پاکستانی آئیوکین گچین کاریانی بابتءَ گپ ءُ ترانے گون روچتاک انتخابءِ سرمستر واجہ انور ساجديءَ

بلوچستانءَ پاکستانی آئیوکین گچین کاریانی بابتءَ گپ ءُ ترانے گون روچتاک انتخابءِ سرمستر واجہ انور ساجديءَ

Balochistan Liberation Charter to be made public soon

Balochistan Liberation Charter to be made public soon

بلوچستانءَ پاکستانی آئیوکین گچین کاریانی بابتءَ گپ ءُ ترانے گون روچتاک انتخابءِ سرمستر واجہ انور ساجديءَ

بلوچستانءَ پاکستانی آئیوکین گچین کاریانی بابتءَ گپ ءُ ترانے گون روچتاک انتخابءِ سرمستر واجہ انور ساجديءَ

مکران آپریشنوں کے پیچھے اصل محرک پاکستان وچین معاہدات ہیں،حیر بیار مری

مکران آپریشنوں کے پیچھے اصل محرک پاکستان وچین معاہدات ہیں،حیر بیار مری

گپ و تران گون وائس فار بلوچ میسنگ پرسنزءِ وائس چیرمین واجہ قدیر بلوچءَ

گپ و تران گون وائس فار بلوچ میسنگ پرسنزءِ وائس چیرمین واجہ قدیر بلوچءَ

بمناسبت بیست و یکم فوریه روز جهانی زبان مادری

بمناسبت بیست و یکم فوریه روز جهانی زبان مادری

بلوچ باید انت وتی زمین ءُ ڈگارءِ مستر وت بہ بیت۔ عبداللہ بلوچ

بلوچ باید انت وتی زمین ءُ ڈگارءِ مستر وت بہ بیت۔ عبداللہ بلوچ

چرا قاتلانِ مردم بلوچ مجازات نمی شوند؟

چرا قاتلانِ مردم بلوچ مجازات نمی شوند؟