بلوچستان ءِ پلین شهیدان ءَ هزاران سلام

MUST READ

رحمت آبادِ یزد و بیدخونِ عسلویه مایه شرم بشریت هستند

رحمت آبادِ یزد و بیدخونِ عسلویه مایه شرم بشریت هستند

شکست اخلاقی اشغالگران

شکست اخلاقی اشغالگران

گیبن کیچءَ 13 اپریلءَ 2015 پاکستانی فوجی آپریشنءِ حقیقت

گیبن کیچءَ 13 اپریلءَ 2015 پاکستانی فوجی آپریشنءِ حقیقت

جالک ءُ کلَّگاں ڈیہ ءِ پَھرءُ شان اَنت

جالک ءُ کلَّگاں ڈیہ ءِ پَھرءُ شان اَنت

قلات و نوشکی میں بڑے پیمانے پہ فوجی نقل و حرکت کی اطلاع

قلات و نوشکی میں بڑے پیمانے پہ فوجی نقل و حرکت کی اطلاع

بمناسبت بیست و یکم فوریه روز جهانی زبان مادری

بمناسبت بیست و یکم فوریه روز جهانی زبان مادری

مستاگـــے په ایردستیـــں راجـــاں

مستاگـــے په ایردستیـــں راجـــاں

گپ و ترانے چا گیبنءَ گون شهید حیات بیوسءِ گهارءَ

گپ و ترانے چا گیبنءَ گون شهید حیات بیوسءِ گهارءَ

گپ و ترانے گون بیگواهین محمد اقبال بلوچءِ برات محمد انور بلوچءَ1اگست 2008 شالءَ

گپ و ترانے گون بیگواهین محمد اقبال بلوچءِ برات محمد انور بلوچءَ1اگست 2008 شالءَ

جئے سندھ متحدہ محاذ کے کارکن شهید سرویچ پیرزادہ کے والد لطف علی سے گفتگو

جئے سندھ متحدہ محاذ کے کارکن شهید سرویچ پیرزادہ کے والد لطف علی سے گفتگو

بيست و هفتم مارس  روزی سياه در تاريــخ بلوچستــــان

بيست و هفتم مارس روزی سياه در تاريــخ بلوچستــــان

ھزار گنجی بس اڈہ، اصل مسئلہ کیا ہے۔۔؟ کردگار بلوچ

ھزار گنجی بس اڈہ، اصل مسئلہ کیا ہے۔۔؟ کردگار بلوچ

استقلال الاحواز حق مسلم ملت عرب است

استقلال الاحواز حق مسلم ملت عرب است

ہم غلام ہیں،مسخ شدہ لاشیں ملنے کے ساتھ بلوچ عورتوں پر تیزاب پھینکنے کا سلسلہ پاکستانی فوج ایجنسیوں کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہیں بلوچ قوم دوست رہنما حیربیار مری

ہم غلام ہیں،مسخ شدہ لاشیں ملنے کے ساتھ بلوچ عورتوں پر تیزاب پھینکنے کا سلسلہ پاکستانی فوج ایجنسیوں کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہیں بلوچ قوم دوست رہنما حیربیار مری

پرچے ناشریں ڈنّی یاں مئے مَچکَدَگاں ماندارَگ اَنت؟

پرچے ناشریں ڈنّی یاں مئے مَچکَدَگاں ماندارَگ اَنت؟

بلوچستان ءِ پلین شهیدان ءَ هزاران سلام

2020-03-27 10:03:51
Share on

بلوچستان ءِ پلین شهیدان ءَ هزاران سلام
یک برے پدا مئی مکهین مات سوگیگ بوتنت، یک برے پدا مئی کسانین تبل چوره بوتنت ءُ مئی هاتونین گهار جنوزامی سیاهین گُدان گورکت
یک برے پدا مئی گلزمین ءِ کسان ءُ مزن هون گریوگ انت. بلوچستان پدا مان اے بهارگاهی روچان سوگیگ بوت ءُ اے رند ءَ سئے
ترپناکین استار بلوچستان ءِ آزاتی ءِ شهیدانی کاروان هور بوتنت. مئی سئے زانتکار ءُ کلانین راهدربر ءُ رهنما پاکستانی حکومت ءِ تروریستانی رستری کینگانی آماچ بوتنت. گون بے حدین دلپدردی ءَ گندگین که مئی راجی کماش ءُ رهدربران ، مئی پلین زانتکارین بلوچ براتان دیم هونانی بوتنت.
اے شهیدان بلوچستان ءِ کومی جد ءُ جهد ءِ هما شیر مردین بلوچ انت که گون ایمانداری ءُ پهکدلی، زانت ءُ اوپار بید هچ ترس ءُ بیمے ءَ
گون زانت ءُ سرپدی ءِ سلاه ءَ بلوچستانءِ کنڈ کنڈ ءَ رژن ءُ زانتکاری تالان کنگ ءَ اتنت..
هزاران اپسوز انت که دگه وش بیانین شهید غلام محمد گیشتر درین بیان دات نکنت ، دگه تجربه کارین شهید شیر محمد ءِ شیری جزبگ هاموش بوت ءُ پهته کارین شهید لاله منیر بیگواه بوت.
مان پاکستان ءِ بلوچ دژمنین ملک ءَ ما هچ بر امن ءُ امان ندیستگ ءُ هنون کار په اودان یهتگ ءُ سر بوتگ که هر وهد پاکستانی رسترین
چیروکائی اداره ءُ پاکستانی جلادین فوجی به لوٹنت مئی کماش ءُ رهدربران گرنت، بے عزت کننت ءُ کشنت ءُ شهید کننت.
مئی زانتکارین رهدربرانی شهادت پدا اے گپ ءَ پدر کنگ انت که بلوچستان ءِ په زورهور دارگ مان پاکستان ءَ مئی زند ءِ بدحالی ءُ ناامنی ءِ بُندر انت.
مئی تجربه کارین رهشونانی یک ترمپے هون چه سد پاکستان ءَ کیمتی تر ءُ باارزش تر انت.
بلوچستان ءِ پلین شهیدان ءَ هزاران سلام
پروشت ءُ پروش بات پاکستان
آزات ءُ آباد بات گنجین بلوچستان
محمد کریم بلوچ

Share on
Previous article

مغربی بلوچستانءِ سرمچار رحیم زرد کوهیءِ کلوه – 1980

NEXT article

مانداشتــگ اِت ڈیه ءَ مئے آســے تئـے هَنـکیں کپـات

LEAVE A REPLY