بلوچستان ءِ پلین شهیدان ءَ هزاران سلام

بلوچستان ءِ پلین شهیدان ءَ هزاران سلام

2020-03-27 10:03:51
Share on

بلوچستان ءِ پلین شهیدان ءَ هزاران سلام
یک برے پدا مئی مکهین مات سوگیگ بوتنت، یک برے پدا مئی کسانین تبل چوره بوتنت ءُ مئی هاتونین گهار جنوزامی سیاهین گُدان گورکت
یک برے پدا مئی گلزمین ءِ کسان ءُ مزن هون گریوگ انت. بلوچستان پدا مان اے بهارگاهی روچان سوگیگ بوت ءُ اے رند ءَ سئے
ترپناکین استار بلوچستان ءِ آزاتی ءِ شهیدانی کاروان هور بوتنت. مئی سئے زانتکار ءُ کلانین راهدربر ءُ رهنما پاکستانی حکومت ءِ تروریستانی رستری کینگانی آماچ بوتنت. گون بے حدین دلپدردی ءَ گندگین که مئی راجی کماش ءُ رهدربران ، مئی پلین زانتکارین بلوچ براتان دیم هونانی بوتنت.
اے شهیدان بلوچستان ءِ کومی جد ءُ جهد ءِ هما شیر مردین بلوچ انت که گون ایمانداری ءُ پهکدلی، زانت ءُ اوپار بید هچ ترس ءُ بیمے ءَ
گون زانت ءُ سرپدی ءِ سلاه ءَ بلوچستانءِ کنڈ کنڈ ءَ رژن ءُ زانتکاری تالان کنگ ءَ اتنت..
هزاران اپسوز انت که دگه وش بیانین شهید غلام محمد گیشتر درین بیان دات نکنت ، دگه تجربه کارین شهید شیر محمد ءِ شیری جزبگ هاموش بوت ءُ پهته کارین شهید لاله منیر بیگواه بوت.
مان پاکستان ءِ بلوچ دژمنین ملک ءَ ما هچ بر امن ءُ امان ندیستگ ءُ هنون کار په اودان یهتگ ءُ سر بوتگ که هر وهد پاکستانی رسترین
چیروکائی اداره ءُ پاکستانی جلادین فوجی به لوٹنت مئی کماش ءُ رهدربران گرنت، بے عزت کننت ءُ کشنت ءُ شهید کننت.
مئی زانتکارین رهدربرانی شهادت پدا اے گپ ءَ پدر کنگ انت که بلوچستان ءِ په زورهور دارگ مان پاکستان ءَ مئی زند ءِ بدحالی ءُ ناامنی ءِ بُندر انت.
مئی تجربه کارین رهشونانی یک ترمپے هون چه سد پاکستان ءَ کیمتی تر ءُ باارزش تر انت.
بلوچستان ءِ پلین شهیدان ءَ هزاران سلام
پروشت ءُ پروش بات پاکستان
آزات ءُ آباد بات گنجین بلوچستان
محمد کریم بلوچ

Share on
Previous article

مغربی بلوچستانءِ سرمچار رحیم زرد کوهیءِ کلوه – 1980

NEXT article

مانداشتــگ اِت ڈیه ءَ مئے آســے تئـے هَنـکیں کپـات

LEAVE A REPLY

MUST READ

شهید حیات بیوسءِ شعرے آئی وتی توارءَ

شهید حیات بیوسءِ شعرے آئی وتی توارءَ

توهین، فحاشی و پرخاشگری بخشی از فرهنگ و زبان پارسی است

توهین، فحاشی و پرخاشگری بخشی از فرهنگ و زبان پارسی است

An interview with Anayat Hussian from Dhaka on December 16, Freedom Day in Bangladesh

An interview with Anayat Hussian from Dhaka on December 16, Freedom Day in Bangladesh

بلوچستــــان ءِ پُلّيــں شهيــدان ءَ هــزاراں ســــلام

بلوچستــــان ءِ پُلّيــں شهيــدان ءَ هــزاراں ســــلام

تربت: فورسز نے محاصرہ شدہ مکان سے خاتون کو دو بچوں سمیت نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا

تربت: فورسز نے محاصرہ شدہ مکان سے خاتون کو دو بچوں سمیت نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا

بلوچستانءَ انسانی حقانی لگتمالی ءُ زوراکیانی آماچ بوتگین بلوچانی فریات – دُومی بهر

بلوچستانءَ انسانی حقانی لگتمالی ءُ زوراکیانی آماچ بوتگین بلوچانی فریات – دُومی بهر

بلوچستان لبریشن فرنٹ کے کمانڈر ڈاکٹر اللہ نذر سے خصوصی انٹرویو

بلوچستان لبریشن فرنٹ کے کمانڈر ڈاکٹر اللہ نذر سے خصوصی انٹرویو

دو دانک ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ باروا

دو دانک ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ باروا

تکانسـریـں خامنه ای: ایران ٹُکُّــرٹُـکُّــربیـت

تکانسـریـں خامنه ای: ایران ٹُکُّــرٹُـکُّــربیـت

حمید صمصام نمونه بارز یک فاشیست ملی ـ مذهبی

حمید صمصام نمونه بارز یک فاشیست ملی ـ مذهبی

تجاربی خونین از مذاکرات با اشغالگران

تجاربی خونین از مذاکرات با اشغالگران

حالیہ نصیرآباد میں بلوچ خواتین اور بچوں کی پاکستانی فوج کی جانب سے اغواه کی شدید مذمت کرتا هوں بے – جی پی کے ترجمان انیل بالونی صاحب

حالیہ نصیرآباد میں بلوچ خواتین اور بچوں کی پاکستانی فوج کی جانب سے اغواه کی شدید مذمت کرتا هوں بے – جی پی کے ترجمان انیل بالونی صاحب

در اقدامی انتقامجویانه، سه زندانی سیاسی در زندان زاهدان اعدام شدند

در اقدامی انتقامجویانه، سه زندانی سیاسی در زندان زاهدان اعدام شدند

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون ملاّ مراد ءَ

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون ملاّ مراد ءَ

گلوکار اُستاد منہاج مختار کے گھر پر حملہ کی مذمت کرتے ہیں۔ بی این ایم

گلوکار اُستاد منہاج مختار کے گھر پر حملہ کی مذمت کرتے ہیں۔ بی این ایم