بلوچستان اِشغالی در چنگال خونینِ غارتگران – قسمت چهارم

MUST READ

بر دانش آموزان بلــوچ چه می گـذرد؟ بخش دوم

بر دانش آموزان بلــوچ چه می گـذرد؟ بخش دوم

پاکستان دہشت گردی وسیاسی مفادات کے لیے مذہب کا استعمال کرکے مسلمانوں پہ ظلم کررہا ہے: حیر بیار مری

پاکستان دہشت گردی وسیاسی مفادات کے لیے مذہب کا استعمال کرکے مسلمانوں پہ ظلم کررہا ہے: حیر بیار مری

جنگریز مری وگزین مری،فکری کاروان میں شامل نہیں تھے:حیربیار مری

جنگریز مری وگزین مری،فکری کاروان میں شامل نہیں تھے:حیربیار مری

گپ و ترانے چا مغربی بلوچستانءَ گون جیش العدلءِ ترجمان محمد سعید ترکمن زهیءَ

گپ و ترانے چا مغربی بلوچستانءَ گون جیش العدلءِ ترجمان محمد سعید ترکمن زهیءَ

بلوچستان میں ریفرینڈم نہیں چاہتے: حیر بیار مری

بلوچستان میں ریفرینڈم نہیں چاہتے: حیر بیار مری

گلزمیـن ءِ هَنــد ءُ دمَگانــی هالَه ئیــں نـام

گلزمیـن ءِ هَنــد ءُ دمَگانــی هالَه ئیــں نـام

شهید حیات بیوسءِ شعرے آئی وتی توارءَ

شهید حیات بیوسءِ شعرے آئی وتی توارءَ

نہ چاہتے ہوئے بھی – کردگار بلوچ

نہ چاہتے ہوئے بھی – کردگار بلوچ

نہ چاہتے ہوئے بھی – کردگار بلوچ

نہ چاہتے ہوئے بھی – کردگار بلوچ

شھید الیاس نزرءِ ماتءِ کلوّہ

شھید الیاس نزرءِ ماتءِ کلوّہ

’چھ ہزار بلوچ جنگجو پاکستانی فوج کیخلاف مزاحمت کر رہے ہیں‘ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ

’چھ ہزار بلوچ جنگجو پاکستانی فوج کیخلاف مزاحمت کر رہے ہیں‘ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ

بلوچ عوام پاکستان کے ساتھ رہنے کی خواہشمند نہیں ہیں- حیربیار مری

بلوچ عوام پاکستان کے ساتھ رہنے کی خواہشمند نہیں ہیں- حیربیار مری

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون پروفیسرعبدالواحد بزدارءَ

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون پروفیسرعبدالواحد بزدارءَ

پاکستانی عدالت ءُ حکومتءَ بلوچ قومءَ هچ دابیں انصاف نہ رسیت – جمیل بگٹی

پاکستانی عدالت ءُ حکومتءَ بلوچ قومءَ هچ دابیں انصاف نہ رسیت – جمیل بگٹی

حادثے میں لانگ مارچ میں شریک دو افراد زخمی

حادثے میں لانگ مارچ میں شریک دو افراد زخمی

بلوچستان اِشغالی در چنگال خونینِ غارتگران – قسمت چهارم

2020-03-23 07:48:35
Share on

قسمت چهارم

 

منابع  گاز طبيعــی بلوچستـــان در ڈیرہ بُگٹی

گاز طبيعی سوختی فسيلی است که اهميت، تقاضا و قيمت آن در بازارهای جهانی روبه افزايش است و تقريبا بيست و پنج در صد کل مصرف انرژی جهانی  را تشکيل می دهـد۰  بنابه آمار و ارقام سازمان جهانی انرژی تقاضای سالانه گاز طبیعی که سیر صعودی دارد هم اکنون  به ۳۷۴۰ میلیارد  متر مکعب رسیده است و تا سال ۲۰۳۰ میلادی از  ۴۱۱۶ میلیارد متر مکعب خواهد گذشت۰   گاز طبيعی در بيـن منابع انرژی فسيلــی کم ريسک تريـن سوخت برای محيط زيسـت و طبيعـت اسـت و بعــد از هيدروژن پاکترين سوخت بشمار می رود۰

بسياری از کشورهای پيشرفته صنعتـی با سرمايه گزاريهای کــلان و برنامه ريزی درازمدت سعی دارنـد تـا مصرف گاز طبيعــی را بجای زغال سنگ، نفت سنگین و فراورده های نفتی افزايـش دهنــد۰ گاز طبيعـــی بلوچستــان در ڈيره بگٹــی بظاهر در سال ۱۹۵۲ “کشف” شــد۰  اما قبــل از تشکيل پاکستان محمد علی جناح و مسلم ليگ  بوسيله انگليسيها اطلاعات دقيق داشتند که در بلوچستان چنان منابـــع عظيـــم انرژی  وجـــود دارد که به اقتصـــاد پاکستـــان زنـــدگی خواهـــد داد و زندگی ميليونهـــا پنجابـــی و مهاجر هنـــدی را مرفه خواهـــد کرد۰

بزرگتريـن ميدان گاز بلوچستــان درڈيره بگٹــی در محلی بنام « سويـــی »  قرار دارد و به همين دليل در پاکستان به گــاز طبيعــی « سويی گيس» نام داده اند۰  در ڈيره بگٹـی علاوه بر ميدان گازسويی چهار ميدان گاز ديگرمن جمله پيرکــوه و لوتــی نيــز فعال هستند۰ لازم به ذکر است که  چهار سال بعــد از اشغــال بلوچستــان توسـط ارتـش جنايتـکار پاکستـان و پـس از حفـر فقــط چهـار حلقـه چـاه آزمايشـی  دولت  پاکستان  تصميـم به استخـراج و غـارت  گـاز” سويـی” گرفت۰

ارزش حرارتی  و انرژی گاز طبيعـــی به ميزان متـــان در آن بستگـی دارد۰  يک متـــر مکعـــب گاز طبيعـــی تجـــاری از ڈيره بگـٹــی بطـــور متوســـط  چهـــل هـــزار کيلـــو ژول ( ۴۰ مـِگـــا ژول )  يا تقريبا يازده کيلـــووات ساعت انرژی دارد۰  قيمت گاز طبيعــی تجاری در بازارهای جهانــی از ســال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ میلادی پنـــج برابر شــد۰  در سال ۲۰۰۷ گاز طبيعـــی تجاری در بازار بــورس لنـــدن به طـورمتوســـط به قيمـــت  ۱۵ دلار برای هـــزار فوت مکعـــب ( ۲۸ متر مکعب ) خريد و فروش می شـــد۰  لازم به ذکر است که از سال ۲۰۰۷ ميلادی تا بحال مصرف گاز طبيعــی و قيمــت آن سير صعـــودی داشته  و هم اکنون قیمت هزار فوت مکعب ( ۲۸ متر مکعب ) تقریبا ۳۰ دلار است۰


غـارت گاز طبيعــی بلوچستـــان

غـارت  گاز طبيعـــی از ميدان گاز سويـی در ڈيره بگٹـی در سال ۱۹۵۵میلادی آغاز شـد۰  در وهلـــه اول شهرهای پنجاب  لوله کشـــی گاز شدند۰  در حاليکه همچنـــان مادران و خواهران ما در ڈيره بگٹـی در کنار لوله هـای گاز به جمع آوری هيزم مشغول هستند،  مصرف روزانه گازبلوچستان برای پنجابي ها ومهاجريـن هنــدی به امری حياتی و عادی تبديل شده است۰ مرکز بلوچستـــان  شرقـی يعنی شهـر شــــال ( کويٹه ) سـی سـال بعـد از شهرهـای پنجــاب لوله کشـی گاز شــد! برای اوليــن باردرسال  ۱۹۸۵میلادی   گاز  « سـويی » به  شـــال ( کویٹــه ) رسيد آن هم به محله ارتشي هـا  و پنجابي های اشغالگر۰

غارت منابع گاز طبيعی  در بلوچستـــان  شرقی  بوسيله حکام اسلام آباد، ژنرالهای ارتش، پنجابيهای اشغالگر و مهاجرين طمعکار هنـدی با زور اسلحه و تزوير نمونه ای دیگر از تاراج  سرمايه های ملـی بلوچستان است۰  گازبلوچستـــان کشور بی اساس پاکستان و اقتصاد آن را سر پا نگه داشته است۰
بدون گاز بلوچستـــان شهرهای کراچی، حيدرآباد، لاهور و بخش هايی از پنجاب نه برق خواهند داشت و نه انرژی حرارتــی،   بدون “سویی گَیس”  ترانسپورت شهرهای بزرگ با مشکلات بسيار جدی مواجه خواهد شـد و  زندگی شهری دهها میلیون  تحت تأثیر قرار خواهد گرفت۰  بدون گاز طبيعـــی از ڈيره بگٹـی کارخانه های بزرگ دولتی و خصوصی در سند و پنجاب تعطيل شده يا ورشکسته  خواهند شـد۰  بدون گاز طبيعی بلوچستـــان اقتصاد پاکستان کاملا ورشکست خواهد کرد۰

ارزش نجومی گاز طبيعــی بلوچستـــان

ذخايرگازدر منطقه سويــی بيــش از هفتــاد و پنج ميليــارد  (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ) متــر مکعــب برآورد شــده اســت۰  گــاز بلوچستان نهفتــه در ميدان گاز سويــی بيش از هشت صــد و بيســت و پنــج بيليــون کیلو وات يعنی هشت صــد و بيسـت و  پنــج هــزار ميليــارد کیلو وات ساعت (۸۲۵ تـِــــرا وات ) انــرژی دارد۰  بــر اسـاس قيمـت گاز طبيعـی در بازارهای جهانـی  ارزش گاز نهفتــه در ميــدان گاز سويــی بــيش از هفتاد و پنج ميليــارد ( ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلاراســت۰

حدود سـی در صد گاز مصرفی پاکستان فقــط از ميـدان گاز « سويـــی » توليد می شود۰  حجم توليد روزانه گاز در سـويــی هفـده ميليـون متـر مکعـب است آنهم زير نظر مستقيم ژنرالهـای ددصفت ارتش جنايتکار پاکستان۰  گاز بلوچستــان اسـاس حيات اقتصاد پاکستان است۰

اقتصاد کشـور پاکستان  با تزريق گاز بلوچستان زنـده و سرپا نگـه داشته شـده است۰
ارتش پاکستان در سايت رسمـی خود به استخراج روزانه هفـده ميليــون متـر مکعــب  گاز فقــط از ميــدان گازی « سويی» اعتــراف می کنـد۰ اگـر چه آمار ارتشی ها و ژنرالهای پول پرست پنجابی حداقل منابع غارت شده بلوچستـــان  را  بيان می کنند، ولی بر اساس همان آمار و ارقام  درآمـــد مستقيـم ارتش، شرکتهای خصوصی وحکومـــت چپاولگـر  پاکستان از غارت گاز بلوچستـــان فقـط ازچاههای گاز « سـويی » روزانه تقریبا هفده ميليـــون  دلار و سالانـــه بيش ازشش ميليـــارد ودویست و پنج ميليون  ( ۶۲۰۵۰۰۰۰۰۰) دلار است۰

ارزش واقعی گاز بلوچستــان که هر روز به سند و پنجاب روان است به امـور واهـداف مصرفی روزانه آن رابطه مستقيم دارد۰  بطور مثال  بـرق شهـر کراچی که با گاز سويی توليد می شود بخشی از ارزش اقتصادی گاز

بلـوچستـــان را نشان می دهد کـه محاسبه دقيق قيمت آن کار اقتصاد دانان  بيطـرف است۰

شرکتهــای غارتگــر پاکستانــی

حکام اسلام آباد وپنجابي های جنايتکار چنان به جان و مال مردم بلـــوچ افتاده اند که گويا برای ويرانی بلــوچ گلزميــن و غارت سرمايه های نهفتــه در بلوچستـــان با فارسهای اشغالگر مسابقه گذاشته اند۰  شرکتهايــی که با همکاری نزديک و اجازه ارتش پاکستان در غارت گاز بلوچستــان دست دارند و ميلياردها دلار از سرمايه های ملـــی بلوچستـــان را تا بحال بالا کشيده اند بدين قرار هستند؛

شرکت گاز سـند

   شرکت گاز کراچی

شرکــت گاز سويی شمالـــی

   شرکت گاز سويی جنوبــی

   شرکت گاز سويی جنوبــی در سال ۱۹۵۴ ميـــلادی به منظور سيستماتيک کردن غــارت گازطبيعــی بلـوچستـــان اشغالــی تاسيس شد۰  اين شرکــت غارتگر هم اکنون پولدارترين شرکت پاکستانی است و به  حکام اسلام آباد، ژنرالهای بازنشسته ارتشــی ، سرمايه داران حريص پنجابی و مهاجرين نوکيسه هندی تعلق دارد۰

شرکت گاز سويی جنوبی روزانه دهها ميليون دلار درآمد مستقيم از فروش گاز بلوچستـــان به شهرهای بزرگ دارد۰  بطور مثال شرکت نامبرده روزانه بیش از دويست و هفتاد و شش ( ۲۷۶ ) ميليون فوت مکعب ( هفـت صـد و بيسـت و هشـت هـزار متـر مکعــب ) گاز طبيعــی به شرکت برق کراچی برای توليد برق مصرفی آن شهر تحويل می دهد۰  برق مصرفی شهر کراچی و حومـه آن که جمعيتی بالغ بر ده ميليون نفر دارد با استفاده از گاز بلوچستـــان توليد می شود۰

از ماه مارس سال ۱۹۴۸ ميــلادی تا بحال هزاران بلـــوچ  قربانی وحشيگــری ارتش اشغالگرپاکستان و جنون قدرت حکـام اسـلام آباد شده انــد۰  ژنرالهای  پنجابی مــردم بيگناه بلـــوچ را در سراسـربلـوچستـــان بخـاک و خون کشانده  و غارت سرمايه هـای ملـی متعلق به ملت بلـــوچ را حريصانـه تشدید کرده اند۰
صدهــا هزار نفر را از خانه و کاشانه خويش آواره کرده اند و جامعه مدنی بلــــوچ را درڈيره بگٹی بخاطر منابـع گاز طبيعــی آنجا به تباهــــی کشانده اند۰ منابعـی که بر اساس قوانين جهانی و موازين بين المللی متعلق به ملت بلــوچ هستنـد امـا با با بکارگیری زور و تزویر به سرقت برده می شونــد۰   مردم بلـــوچ از آغاز اشغال بلوچستـــان صدای حق طلبانـه خود را برعليه پنجابی ها و فارسهای فاشيست  بلند کرده است۰  صدايی که رساتر شده و در سطح بين المللـی بيشـتر طنين افکن شده است۰  اگرچه  ارتش خونخوار پاکستان، ژنرالهای  پنجابی و مهاجرين نوکيسه هندی با تمام قدرت ابليسی خود سعی در خفه کردن صدای حق طلبانه ملت بلـــوچ دارنـد امـا تداوم حمــلات قهرمانانه سرمچـــاران به لوله ها و تاسيسات گازی شرکتهای غارتگــر پاکستانی می تواند نبض اقتصاد پاکستان را از کار بيندازد۰

ارتش اشغالگر پاکستان با میلیتاریزه کـردن کل ڈيره بگٹـی و استقرار پايگاههای ارتشی در جوار چاههای  گاز برذخاير گاز بلـوچستــان  چنگ انداخته است۰  گازبلوچستـــان  زير حراست و کنترل مستقيم ارتش خونخوار پنجاب شبانه روز غارت می شود و از طريق لوله های گاز به شهرهای پنجاب، سند و پشتونستـان روان است۰

شهيد نواب اکبــر بگٹـی که  در آغـاز با استخراج گاز بلوچستـــان موافق بود، شخصا تجربه کرد که پاکستانی ها  در معاهده شکنی هـم رده اشغالگرانِ  فارس هستند۰  وی در ســن هشتــاد سالگـی صدای اعتراض خويـش را بر عليه بيعدالتی هـا در بلوچستـــان ، غارتگری آشکارحکام اسلام آباد در ڈيره بگٹـی وجنايات ژنرالهای پنجابی  بلند کرد و با اراده ای آهنین خواهان حقوق بنیادی ملـــت بلوچ  شـد۰
ژنرال مشرف کـودتاچــی  و ارتش جنايتکارپاکستان صدای حق طلبانـه شهيــد نواب اکبر بگٹی را تحمــل نکـرده و با قساوت خاص خـود،  پيـربلوچستـــان  را به شهادت رساندند۰   ژنرالهای خون آشام پنجابی، حکام ضد بشراسلام آباد و مهاجرين نوکيسه هندی بار ديگر نشان دادند که تا چه حد ازانسانيت و تمدن بشری بدور هستند۰

تـرور برنامه ريزی شده شهيـد نواب اکبــر بگٹـی به دستــور مستقيـم جنايتکار جنگــی پرويــز مشــرف درماه  اوت سـال ۲۰۰۶ به منظور غصب همیشگی گاز طبيعــی نهفته در ميدانهای گاز ڈيره بگٹــیبوقــوع پيوســت۰
ادامــه دارد

پروشت ءُ پروش باتنت ايران ءُ پاکستـان

آزات ءُ آبــاد بات گنجيــں بلـوچستـــــــان

محمـد کـريـم بلـوچ

اکتبر۲۰۱۸

 

جهت کسب اطلاعات بيشتر در این مورد  می توانید به لينکهای زير مراجعه کنيد ؛

https://www.ppl.com.pk/content/sui-gas-field-overview..

http://projects.worldbank.org/P010004/sui-gas-project?lang=en..

https://www.ssgc.com.pk/web/..

https://www.iea.org/newsroom/news/2018/june/the-gas-industrys-future-looks-bright-over-next-five-years-according-to-iea-ana.html. .

https://www.steelguru.com/gas-oil/huge-oil-gas-reserves-found-in-balochistan/468358..

https://www.energy.gov/ia/downloads/supporting-development-natural-gas-markets-and-lng-options

http://balochwarna.com::

https://tribune.com.pk/story/1570336/2-balochistan-demands-2-5-share-sui-gas-field/..

Share on
Previous article

بلوچستان ءِ پُلیں شهیدان ءَ هزاراں سلام

NEXT article

بلوچستان اِشغالی در چنگال خونینِ غارتگران

LEAVE A REPLY