بلوچستـان ءِ پليـں شهيـدان ءَ هـــزاراں ســـلام

بلوچستـان ءِ پليـں شهيـدان ءَ هـــزاراں ســـلام

2020-03-25 12:50:53
Share on

بلوچستان ءِ شهیدانی کاروان سک دراج انت ءُ  درستیں شهید بلوچ راج ءُ  گلزمین ءِ پهر ءُ شان  اَنت۰   وتن ءِ شهیدانی یات ءِ تاجگ دارگ  تمامیں بلوچانی  زمّه انت۰

ڈیه ءِ شهیدانی  بُرزیں گروپ ءِ  باروا منا وانوکانی کمک سکّ پکار انت۰ اپسوزی گپ ایش انت که مئے اے شهید کم یات کنگ بنت۰ اے هما شهید اَنت که تهران ءِ هنوگیں واکدارانی بنگیجی سالاں  بیداریں بلوچانی اولی ردا ماں رونشتی بلوچستان  اوشتاتگ اتنت۰  آ شیرمردان زالمانی هلاپ ءَ چست بوتنت  ءُ وتی کیمتی ساه ءُ زند په ایردستین مردم ءِ رکّینگ ءَ ندر کتنت۰ آ بلوچانی درد ماراِتگ اتنت ءُ په اِلاج ءُ  درمانے ءَ شوهاز اتنت۰

شهید ابراهیم اشکان، شهید خسرو مبارکی، ، شهید سلیم کهرازهی، شهید چراغ محمدی، شهید فقیر محمد زین الدینی، شهیدارشد رحمانی ، شهیدعبدالرحیم رئیسی، شهیدصادق ریگی، شهید صمد حسین زهی، شهیدآهرداد سپاهی، شهیدصدیق دیده ورءُ شهیدمحمد گل ریگی بلوچ راج ءِ بے درورین ءُ زانتکاریں ورنا اَتنت۰

آ برزیں سراں تهران ءِ انسان دژمنیں واکدارانی  تیرانی آماچ بوتنت۰ آ  بلوچستان ءِ ابدمانیں شهید اَنت ءُ آهانی مکهیں ماتانی نازینک هچبر تاوان نه بنت۰ 

اداں چه درستیں وانوکاں دستبندی کناں که اے شهیدانی زندهال ءِ باروا اگاں چیزے زاننت یا که آهانی اکس اِش هست، شنگ اِش بکننت۰ اے بلوچ پسگانی شهید بیگءِ روچ ءُ ماه ءُ سال شوهاز  کنگ لوٹنت۰ چه اشانی نام ءُ کارکرد بایدانت بلوچ پدریچ سهی به بنت۰

بلوچستـان ءِ پليـں شهيـدان ءَ هـــزاراں ســـلام

محمد کریم بلوچ 

فروری ۲۰۱۸

Share on
Previous article

موضع دولت بحرین باید صریح تر باشد

NEXT article

پادآتکگیں بلوچ ورنایانی نامءَ

LEAVE A REPLY

MUST READ

دو دانک ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ باروا

دو دانک ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ باروا

واجہ شھید غلام محمد بلوچءِ آخرین تران گون گوانکءَ, واجہ ءِ اے تران 1 اپریل 2009 گرگ بوتگ

واجہ شھید غلام محمد بلوچءِ آخرین تران گون گوانکءَ, واجہ ءِ اے تران 1 اپریل 2009 گرگ بوتگ

مساحــت بلوچستــــان اشغالــــی

مساحــت بلوچستــــان اشغالــــی

پاکستان بلوچ اورافغانوں کا مشترکہ دشمن ہے : حیر بیار مری

پاکستان بلوچ اورافغانوں کا مشترکہ دشمن ہے : حیر بیار مری

حال – بلوچستانءَ بیگواهی ءُ کشت ءُ کوش انگت سرجم انت

حال – بلوچستانءَ بیگواهی ءُ کشت ءُ کوش انگت سرجم انت

چرا کمبود آب “مسئله امنیتی” شــد؟

چرا کمبود آب “مسئله امنیتی” شــد؟

بلوچ دژمنیں سپاہ ڈیہ ءِ جنیں آدماں بندی کنگ اِنت

بلوچ دژمنیں سپاہ ڈیہ ءِ جنیں آدماں بندی کنگ اِنت

سویڈش پارلیمنٹءَ واجہ حیر بیار مريءِ بلوچستانءً انسانی حقانی لگتماليءِ پدر کنگءِ تران

سویڈش پارلیمنٹءَ واجہ حیر بیار مريءِ بلوچستانءً انسانی حقانی لگتماليءِ پدر کنگءِ تران

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون پروفیسرصبوربلوچءَ

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون پروفیسرصبوربلوچءَ

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

دَرانڈیھیں بلوچانی انسانی اُگدَہ

دَرانڈیھیں بلوچانی انسانی اُگدَہ

واجہ شھید پروفیسر صبا دشیاريءِ 26 اگست 2009ءَ بلوچستان لیبریش چارٹر ءُ آھيءِ رھدربريءِ بابتءَ تران

واجہ شھید پروفیسر صبا دشیاريءِ 26 اگست 2009ءَ بلوچستان لیبریش چارٹر ءُ آھيءِ رھدربريءِ بابتءَ تران

شهید فدا احمد پارلیمانی سیاست کنوکانی شازش هانی آماچ بوت – گپ و ترانے گون بلوچ سیاسی جهدکاران شهید فدا احمدءِ بابتءَ

شهید فدا احمد پارلیمانی سیاست کنوکانی شازش هانی آماچ بوت – گپ و ترانے گون بلوچ سیاسی جهدکاران شهید فدا احمدءِ بابتءَ

انڈیا سمینار میں حیربیار مری کا خصوصی پیغام

انڈیا سمینار میں حیربیار مری کا خصوصی پیغام

تمام آزادی پسند بلوچ 5 اگست کو برلن کے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کریں : حیربیار مری

تمام آزادی پسند بلوچ 5 اگست کو برلن کے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کریں : حیربیار مری