بلوچستـان ءِ پليـں شهيـدان ءَ هـــزاراں ســـلام

MUST READ

پاکستان نے دہشت گردی کا ابتدا بلوچستان پر قبضے سے کیا:حیربیارمری

پاکستان نے دہشت گردی کا ابتدا بلوچستان پر قبضے سے کیا:حیربیارمری

گلزمین ءِ تلاهیں کوه ءُ نوکیں ٹیل ءُ گیسءِ مــأدن

گلزمین ءِ تلاهیں کوه ءُ نوکیں ٹیل ءُ گیسءِ مــأدن

میر دوست مھمد ھان ءَ چو میر مھراب ھان ءِ وڑا سر جَھل نہ کرتگ اَت ءُ ایرانی بادشاہانی گُلامی نہ منّ اتگ اَت ۔ ھیر بیار

میر دوست مھمد ھان ءَ چو میر مھراب ھان ءِ وڑا سر جَھل نہ کرتگ اَت ءُ ایرانی بادشاہانی گُلامی نہ منّ اتگ اَت ۔ ھیر بیار

نام کریمه بلوچ در کنار زنان الهام بخش تاریخ جهان ـ  دکتر شهسوار کریم زاده

نام کریمه بلوچ در کنار زنان الهام بخش تاریخ جهان ـ دکتر شهسوار کریم زاده

تجاربی خونین از مذاکرات با اشغالگران

تجاربی خونین از مذاکرات با اشغالگران

دنیا کو بلوچستان میں قتل عام و جبری گمشدگیوں پر خاموشی توڑنی چاہیے – ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ

دنیا کو بلوچستان میں قتل عام و جبری گمشدگیوں پر خاموشی توڑنی چاہیے – ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ

«تپاکی زندگیں راجءِ نشان اِنت»

«تپاکی زندگیں راجءِ نشان اِنت»

شکست ایران بعنوان یک واحد سیاسی – جغرافیایی

شکست ایران بعنوان یک واحد سیاسی – جغرافیایی

شھید الیاس نزرءِ ماتءِ کلوّہ

شھید الیاس نزرءِ ماتءِ کلوّہ

اَلاَحـوازالعــربی پاد آتکگ

اَلاَحـوازالعــربی پاد آتکگ

دو دانک ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ باروا

دو دانک ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ باروا

بلوچ راجی مزن جهدکار واجہ عبدالصمد امیریءِ زندتاک، دیوانے گون واجہ اسماعیل امیریءَ – سیمی بهر

بلوچ راجی مزن جهدکار واجہ عبدالصمد امیریءِ زندتاک، دیوانے گون واجہ اسماعیل امیریءَ – سیمی بهر

گپ و ترانے گون وائس فار بلوچ میسنگ پرسانی سروک واجہ قدیر بلوچءَ

گپ و ترانے گون وائس فار بلوچ میسنگ پرسانی سروک واجہ قدیر بلوچءَ

جالک ءُ کلَّگاں ڈیہ ءِ پَھرءُ شان اَنت

جالک ءُ کلَّگاں ڈیہ ءِ پَھرءُ شان اَنت

گنجیں گوادر شُت؟

گنجیں گوادر شُت؟

بلوچستـان ءِ پليـں شهيـدان ءَ هـــزاراں ســـلام

2020-03-25 12:50:53
Share on

بلوچستان ءِ شهیدانی کاروان سک دراج انت ءُ  درستیں شهید بلوچ راج ءُ  گلزمین ءِ پهر ءُ شان  اَنت۰   وتن ءِ شهیدانی یات ءِ تاجگ دارگ  تمامیں بلوچانی  زمّه انت۰

ڈیه ءِ شهیدانی  بُرزیں گروپ ءِ  باروا منا وانوکانی کمک سکّ پکار انت۰ اپسوزی گپ ایش انت که مئے اے شهید کم یات کنگ بنت۰ اے هما شهید اَنت که تهران ءِ هنوگیں واکدارانی بنگیجی سالاں  بیداریں بلوچانی اولی ردا ماں رونشتی بلوچستان  اوشتاتگ اتنت۰  آ شیرمردان زالمانی هلاپ ءَ چست بوتنت  ءُ وتی کیمتی ساه ءُ زند په ایردستین مردم ءِ رکّینگ ءَ ندر کتنت۰ آ بلوچانی درد ماراِتگ اتنت ءُ په اِلاج ءُ  درمانے ءَ شوهاز اتنت۰

شهید ابراهیم اشکان، شهید خسرو مبارکی، ، شهید سلیم کهرازهی، شهید چراغ محمدی، شهید فقیر محمد زین الدینی، شهیدارشد رحمانی ، شهیدعبدالرحیم رئیسی، شهیدصادق ریگی، شهید صمد حسین زهی، شهیدآهرداد سپاهی، شهیدصدیق دیده ورءُ شهیدمحمد گل ریگی بلوچ راج ءِ بے درورین ءُ زانتکاریں ورنا اَتنت۰

آ برزیں سراں تهران ءِ انسان دژمنیں واکدارانی  تیرانی آماچ بوتنت۰ آ  بلوچستان ءِ ابدمانیں شهید اَنت ءُ آهانی مکهیں ماتانی نازینک هچبر تاوان نه بنت۰ 

اداں چه درستیں وانوکاں دستبندی کناں که اے شهیدانی زندهال ءِ باروا اگاں چیزے زاننت یا که آهانی اکس اِش هست، شنگ اِش بکننت۰ اے بلوچ پسگانی شهید بیگءِ روچ ءُ ماه ءُ سال شوهاز  کنگ لوٹنت۰ چه اشانی نام ءُ کارکرد بایدانت بلوچ پدریچ سهی به بنت۰

بلوچستـان ءِ پليـں شهيـدان ءَ هـــزاراں ســـلام

محمد کریم بلوچ 

فروری ۲۰۱۸

Share on
Previous article

موضع دولت بحرین باید صریح تر باشد

NEXT article

پادآتکگیں بلوچ ورنایانی نامءَ

LEAVE A REPLY