جنبش استقلال طلبان کوردستان: نگذاریم بلوچستان تقسیم شدە را دوبارە و چندبارە تقسیم کنند

MUST READ

شھید الیاس نزرءِ ماتءِ کلوّہ

شھید الیاس نزرءِ ماتءِ کلوّہ

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون ملاّ

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون ملاّ

قومی آزادی پر مذاکرات کوئی فرد یا ایک جماعت نہیں کر سکتا ہے بلکہ تمام آزادی پسند قوتیں قوم کو اعتماد میں لے کر ہی فیصلہ کرسکیں گے- حیر بیار مری

قومی آزادی پر مذاکرات کوئی فرد یا ایک جماعت نہیں کر سکتا ہے بلکہ تمام آزادی پسند قوتیں قوم کو اعتماد میں لے کر ہی فیصلہ کرسکیں گے- حیر بیار مری

بلوچ شیرزالانی توار ابدمان بوت ـ محمد کریم بلوچ

بلوچ شیرزالانی توار ابدمان بوت ـ محمد کریم بلوچ

مساحــت بلوچستــــان اشغالــــی

مساحــت بلوچستــــان اشغالــــی

شعار” آزاد بلوچستان” در بلوچستان اشغالی طنین افکن شد

شعار” آزاد بلوچستان” در بلوچستان اشغالی طنین افکن شد

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

پاکستان پنجابیوں کے مفادات کی تحفظ کے لئے بنایا گیا ہے: حیر بیار مری

پاکستان پنجابیوں کے مفادات کی تحفظ کے لئے بنایا گیا ہے: حیر بیار مری

راسیستی سیاست ءُ کارکِردءِ یک دَروَرے

راسیستی سیاست ءُ کارکِردءِ یک دَروَرے

آزادی پسند تنظیموں کی اتحاد

آزادی پسند تنظیموں کی اتحاد

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ بخش آخـر

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ بخش آخـر

لَدیگی سپاہ قدس ماں اسکاندیناوی ءَ

لَدیگی سپاہ قدس ماں اسکاندیناوی ءَ

بابائے بلوچ نواب خیر بخش مری کا نمازہ جنازہ نیو کاهان میں ادا کردیا گیا

بابائے بلوچ نواب خیر بخش مری کا نمازہ جنازہ نیو کاهان میں ادا کردیا گیا

دو دانک ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ باروا

دو دانک ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ باروا

اوجگیری جنبش استقلال طلبانه بلوچستـان و سبعیت ارتش پاکستان

اوجگیری جنبش استقلال طلبانه بلوچستـان و سبعیت ارتش پاکستان

جنبش استقلال طلبان کوردستان: نگذاریم بلوچستان تقسیم شدە را دوبارە و چندبارە تقسیم کنند

2020-11-29 23:25:01
Share on

رژیمهای اشغالگر خاک و جغرافیای ملت بلوچ، در جهت تضعیف و در نهایت محوکردن این ملت از هیچ سیاست مغرضانەای علیە این ملت دریغ نورزیدەاند.

ملت بلوچ تقسیم خاک و جغرافیایشان را چندین بار دیگر هم تجربە کردەاند، جغرافیای بلوچستان کە تحت اشغال سە رژیم افغانستان و پاکستان و ایران قرار گرفتە است اینبار نیز، رژیم ایران سعی بر این دارد کە بخش اشغال شدە بلوچستان تحت اشغال ایران را یک بار دیگر تقسیم و تکە تکە کند.

هدفهای پشت پردە این سیاست رژیم برای ملل غیرفارس آشکار و عیان است، چون این سیاست را علیە دیگر ملل نیز بکار گرفتەاند.

رژیم ایران از جنبشهای مردمی و ملی بلوچستان و همچنین همبستگی ملت بلوچ در جهت دستیابی و تشکیل دولت و حکومت بلوچستان، ترس و واهمەای در میان نە تنها سران رژیم کنونی ایران بلکە در وجود سلطنت طلبان و تمامیت خواهان و پان فارسیسم و پان ایرانیسم ایجاد کردە است.

یکی دیگر از اهداف شوم ایران اینست کە با اشغال و اسمیلە کردن سواحل مکران و جایگزین کردن ملتی دیگر بە غیر بلوچ در دموگرافیای بلوچستان تغیراتی دوبارە ایجاد کند و هدف از آن هویت زدایی این مناطق از بلوچستان است.

ملت هوشیار بلوچستان باید با قاطعیت کامل در مقابل سیاستهای ضد بشری و بلوچ ستیزانە این رژیم مقاومت و مبارزە کنند، کە راه آزادی ملت بلوچستان همانا همبستگی و اتحاد و یکپارچگی بلوچستان است.

جنبش استقلال طلبان کوردستان ضمن محکوم کردن سیاستهای سرکوبگرانە و قرون وسطایی رژیم ایران، در کنار مردم و همدوش و همصدا با مبارزین ملل غیر فارس ، در راه سرنگونی و تشکیل دولت و حکومتهای،کوردستان، بلوچستان، الاحواز، آذربایجان جنوبی، کاسپین، قشقایی، ترکمن و … از مبارزە دست نخواهد کشید.
وظیفە همە ما ملل غیر فارس است کە با اتحاد در کنار همدیگر بایستیم و خاک و جغرافیای ملل غیر فارس کە توسط ملتی بنام فارس و تحت عنوان ایران اشغال شدە است را از استعارگران و اشغالگران پس بگیریم .

جنبش استقلال طلبان کوردستان
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠
٩ی سەرماوەز 2720 کوردی
٩ آذر ١٣٩٩ خورشیدی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#نه_به_تقسیم_بلوچستان

#اقلیم_بلوچستان

#بلوچستان_واحد

#بلوچستان_هویت_ملی_ماست

#بلوچستان_حذف_شدنی_نیست

Share on
Previous article

صحبت از تقسیم و تجزیه بلوچستان بمعنی میدان دهی به دشمن است ـ محمود بلوچ

NEXT article

کوہلو کے علاقے کاہان میں سبی موڑ کے قریب ایف سی قافلے پر ریموٹ کنٹرول سے ہونے والے بم حملے کی زمہ داری قبول کرتے ہے۔ آزاد بلوچ

LEAVE A REPLY