حمیداللہ سردازھیءِ بیرانیءَ، بلوچ راج یک روشنفکر ءُ راج دوستین کماشءَ چا زبھر بوت

MUST READ

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ – بخش آخـر

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ – بخش آخـر

حال – بلوچستانءَ بیگواهی ءُ کشت ءُ کوش انگت سرجم انت

حال – بلوچستانءَ بیگواهی ءُ کشت ءُ کوش انگت سرجم انت

اکنش مسئولانه مردمی به درگیری بین بی۰ ال۰ اف و جیش العدل

اکنش مسئولانه مردمی به درگیری بین بی۰ ال۰ اف و جیش العدل

Mr. Aziz Baloch coordinator of Voice for Baloch missing persons in canada talking about mass grave in balochistan with co-op Radio

Mr. Aziz Baloch coordinator of Voice for Baloch missing persons in canada talking about mass grave in balochistan with co-op Radio

صوفی باہوٹ چک پیر محمد سری کلگ پیدارک کیچ ءُ ولی محمد چک شکاری یوسف سولانی سری کلگ پیدارک کیچ بیگواهیءُ شهادتءِ حال

صوفی باہوٹ چک پیر محمد سری کلگ پیدارک کیچ ءُ ولی محمد چک شکاری یوسف سولانی سری کلگ پیدارک کیچ بیگواهیءُ شهادتءِ حال

ملّا فاضل ءِ پنت و شون

ملّا فاضل ءِ پنت و شون

حادثے میں لانگ مارچ میں شریک دو افراد زخمی

حادثے میں لانگ مارچ میں شریک دو افراد زخمی

استقلال الاحواز حق مسلم ملت عرب است

استقلال الاحواز حق مسلم ملت عرب است

بحـران بـرق در بلوچستـان اشغالـی

بحـران بـرق در بلوچستـان اشغالـی

نواب اکبرخانِءِ سالروچءِ درگتءَ تران

نواب اکبرخانِءِ سالروچءِ درگتءَ تران

بلوچ سرزمین پر قابض ریاستوں کا بلوچ دشمن خندقیں اور دیواریں کھڑی کرنے کا مشترکہ شازش

بلوچ سرزمین پر قابض ریاستوں کا بلوچ دشمن خندقیں اور دیواریں کھڑی کرنے کا مشترکہ شازش

 ایرانءِ بلـوچ دژمنیں “استراتجی” ماں رودراتکی بلوچستانءَ

 ایرانءِ بلـوچ دژمنیں “استراتجی” ماں رودراتکی بلوچستانءَ

تجاربی خونین از مذاکرات با اشغالگران

تجاربی خونین از مذاکرات با اشغالگران

An interview with Anayat Hussian from Dhaka on December 16, Freedom Day in Bangladesh

An interview with Anayat Hussian from Dhaka on December 16, Freedom Day in Bangladesh

تاريــخ امپراطوري هـا نشانگــر بيعدالتی، جنـگ، خونريـزی، اشغال سرزميـن ھمسایگان، غارتگری، کشتار توده ها و سرکـوب ملتهاسـت۰  امپراطوری هــا با زورگویی و خونریزی شـکل گرفتــه،  بقدرت رسيده و بتدريـج در نتيجه جنگها، انقلابهـا و طغيان انسانهای مظلـوم نابود شده اند۰  از امپراطوری روم گرفته تا مغول، از امپراطوری مقدوني ها گرفته تا استعمار

تاريــخ امپراطوري هـا نشانگــر بيعدالتی، جنـگ، خونريـزی، اشغال سرزميـن ھمسایگان، غارتگری، کشتار توده ها و سرکـوب ملتهاسـت۰ امپراطوری هــا با زورگویی و خونریزی شـکل گرفتــه، بقدرت رسيده و بتدريـج در نتيجه جنگها، انقلابهـا و طغيان انسانهای مظلـوم نابود شده اند۰ از امپراطوری روم گرفته تا مغول، از امپراطوری مقدوني ها گرفته تا استعمار

حمیداللہ سردازھیءِ بیرانیءَ، بلوچ راج یک روشنفکر ءُ راج دوستین کماشءَ چا زبھر بوت

2020-08-11 22:44:07
Share on

حمیدالله سردارزهیءِ بے وهد و اناگتیں بیرانی یکشنبه ۹ اگست  ۲۰۲۰  روچءَ ماں تهران هسپیتال، نه ایوکا په آییءِ کهول ( خانواده) ، دوست و عزیزاں  بلکیں په درستیں بلوچ راج و بلوچستانءَ مزنیں تاوانے انت. ۱۹۷۹ءِ آشوبءَ رند، ورنائیں حمیدالله ماں کراچیءَ آتک و اوداں “کراچی زانتجاه”ءَ ونت و چه تاریخءِ شعبهءَ ڈگری گپت. آئیءَ همے دورانءَ، ماں دیمروی پسندیں سیاستءَ بهر زرت و رندترءَ گوں ” بلوچستانءِ راجی زرمبش”ءَ نزیک و هور بیت. حمیدالله چیزے سالءَ لندنءَ نشتگ ات و اوداں هم گوں بلوچ سیاست و بلوچستانءِ راجی زرمبشءَ نزیک و هور ات. وهدیکه په آئیءِ کهولءَ جاور نه گیگ بیت انت، گڑا کراچیءَ واترّ بیت و چیزے وهدءَ کراچی و رندءَ ماں تُمپءَ جاه منند بیت. همے دورانءَ هم آ گوں راجدوستاں نزیک ات. آئیءَ وتی دسترسءَ لبزانکی گل و ماهتاک مدام کمک کتگ اتنت.

جاورانی نه گیگی ءِ سببءَ وتی پت و پیرُکی هنکینءَ واترّ بیت و چهبارءَ جاه منند بیت. چه هما وهدءَ آ مُدام ، مُلکءِ مردمانی گٹّانی گُشاد کنگءَ کوشش کنان ات. لبزانکی دیواناں بهر زُرتت ، بلوچی نبیسوک و بلوچ ازمکارانی دلبڈی دیوک ات.

 حمیدالله سردارزهیءِ بیرانیءَ، بلوچ راچ چه یک روشنفکر و راجدوستیں کماشےءَ زبهر بیت.

” بلوچستانءِ راجی زرمبش ” ، گوں مریاتیں حمیداللهءِ کهول و بلوچ راجءِ درد  و اندوهاں شریدار انت.

 

    بلوچستانءِ راجی زرمبش —  ۱۰ َآگست ۲۰۲۰

Aug 10, 2020

Share on
Previous article

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

NEXT article

ویروس کرونا اسلحہ علی خامنئی ای علیہ میلون ھا انسان!

LEAVE A REPLY