دو دانک ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ باروا

MUST READ

رهبری خیزش کنونی غیرمتمرکز و در دست مردم بپاخاسته است

رهبری خیزش کنونی غیرمتمرکز و در دست مردم بپاخاسته است

نواب اکبرخانِءِ سالروچءِ درگتءَ تران

نواب اکبرخانِءِ سالروچءِ درگتءَ تران

گپ وتران گون شہید محمد اکبر خان بگٹی ء 20060402 گون ریڈیو بلوچی ایف ایم

گپ وتران گون شہید محمد اکبر خان بگٹی ء 20060402 گون ریڈیو بلوچی ایف ایم

ایک آزاد سیکولر اورجمہوری ریاست بلوچستان خطےکے امن و ترقی ودنیا میں دہشتگردی کےخاتمے کیلئے لالزمی ہوچکا ہے – بی جی پی کےترجمان انیل بالونی

ایک آزاد سیکولر اورجمہوری ریاست بلوچستان خطےکے امن و ترقی ودنیا میں دہشتگردی کےخاتمے کیلئے لالزمی ہوچکا ہے – بی جی پی کےترجمان انیل بالونی

درماندگی فاشیسم تمامیت خواه پارس

درماندگی فاشیسم تمامیت خواه پارس

منی پت شہید ڈاکٹر منان ءِ لہتیں یات – ذیشان بلوچ

منی پت شہید ڈاکٹر منان ءِ لہتیں یات – ذیشان بلوچ

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ – بخش پنجـم

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ – بخش پنجـم

آوارجتگیں بلوچستان ءِ نگیگیں جاوراں ماں گوستگیں سال

آوارجتگیں بلوچستان ءِ نگیگیں جاوراں ماں گوستگیں سال

گوادر اوسیس اسکول سیٹمءِ سرمستر واجه زاهد آسکانی تیر جنگ ءُ بیران کنگ بوت

گوادر اوسیس اسکول سیٹمءِ سرمستر واجه زاهد آسکانی تیر جنگ ءُ بیران کنگ بوت

هجوم وحشيانه قشـون پارس و اشغال بلوچستان در سـال ۱۳۰۷ هجـری شمسـی

هجوم وحشيانه قشـون پارس و اشغال بلوچستان در سـال ۱۳۰۷ هجـری شمسـی

شھید پروفیسر صبا دشتیاری

شھید پروفیسر صبا دشتیاری

واجہ غلام رضا حسین برءِ کلو پا بلوچ راجءَ

واجہ غلام رضا حسین برءِ کلو پا بلوچ راجءَ

گرامی باد خاطرهٔ قربانیان مذاکره با حکام مرکزی ایران

گرامی باد خاطرهٔ قربانیان مذاکره با حکام مرکزی ایران

بلوچ شهیدانی روچ ءِ درگتءَ 13 نوامبر شهیدانی یاتءَ مراگش

بلوچ شهیدانی روچ ءِ درگتءَ 13 نوامبر شهیدانی یاتءَ مراگش

خاطره شهدای دِزَّک و هُشَّک جاودان خواهد ماند

خاطره شهدای دِزَّک و هُشَّک جاودان خواهد ماند

دو دانک ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ باروا

2020-03-23 15:57:34
Share on

هژده نوامبرءِ بیگاه ءَ ” شورای دمکراسی خواهان ایران” ( ایران ءِ دمکراسی لوٹوکانی شورا )   ءِ بنگیجی جار ماں شهرکلن جرمنی ءَ شنگ بوت۰ اے جارکه “کنگره ملیتهای ایران فدرال”  باسکان منّ اتگ په ایران پرستاں باز وشیں هالے اَت۰ پرچا که هما ایرانی که گوں شاه ءِ چک ءِ ٹولی ءُ “مجاهدین خلق” ءَ  انگت ءَ هم شور ءُ تپاک نهنت لوٹنت یک سَیُمی آلترناتیوے په ایران ءِ سیاسی آئنده ءَ جوڑ بکننت ءُ آ تواننت هنوں  وتا گوں اے ایرانی شوراے ءِ “لیدرشیپ” ءَ  هور بکننت۰  

همے باروا  چنت گپ گوں اے سیاهگ ءِ مڑاداریں وانوکاں کنگی انت :     

اولی گپ ایش که اے نوکیں شوراے ءِ بن رهبند نامالوم انت  بزاں انگت ءَ نبشته کنگ نه بوته!  باریں شوراے ءِ  باسک زاننت که  اے بن رهبندا کئے رد ءُ بند دنت  ءُ نبیس ایت؟  اے چونیں گپے که شوراے ءِ بلوچ ءُ کورد ءُ تورکمن ءُ عرب باسکاں  سی تاں چل سالءِ سیاسی تجربه یانی باوجود وتی هوربندانی بن رهبنداں  ماں کُلن ءَ آرشیو کت انت؟  باریں اشاں  وتی هوربندی بُن رهبنداں  هما وڑا  ٹگلیننت که گوں “شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ آیوکیں بُن رهبندا “در تضاد” مه بیت؟  

دومی گپ ایش که  ایردستیں راجانی  “خودمختاری” لوٹوکیں سیاسی مردماں یکبرے  پدا گوں ” حفظ تمامیت ارضی ایران” ءِ سرا  زور پِر دیگ ءُ “رسمیت زبان فارسی” ءِ نام گر کنگ ءَ لوٹنت وتی وپاداری ءَ گوں ایران پرستاں پیش بدارنت ۰  اے رندا ” خودمختاری” ءُ “حق تعیین سرنوشت” ءِ لبزان هچ نام  نه گِرانت تنکه پارس ءِ سیاسی ٹولی یاں زوتر رازی کنگ به بنت۰    

سیم اش که اے نوکیں شورا وتی جارءِ تها نبشته کته که ایرانءِ  جمهوری اسلامی ءَ “مسالمت آمیز”  بزاں گوں سهل ءُ بید جنگ ءَ ٹگلینگ لوٹیت تاں شورا وت رند چه ملایانی پروش دیگ ءَ ایران ءِ حکومت ءَ دست گیپت۰  شوراے ءِ کماشیں باسک شموشتگ که چل سال انت جمهوری اسلامی  په وتی واکداری ءِ دراج کش کنگ ءَ  تپنگ ءُ توپ ءُ تانک کارمرز کنگ اِنت ءُ هر روچ بے میاریں مردماں کشگآِنت۰ “شورای دمکراسی خواهان ایران” ءِ  باسکاں انگت ءَ نگوشتگ که  چشیں زورانسریں سیستمے ءِ واکداری  چوں گوں وش گپی ءُ “مسالمت آمیز” هلاس کنگ بیت۰۰   

چارم ایش که شوراے ءِ باسکاں په وتی مَنَّ یک آلترناتیوے  وَجوڑ کنگاینت۰  بلئے بوت کنت ایشاں دیمترا گوں شاهءِ چک ءُ “مجاهدین خلق” ءَ نزّیک ءُ تپاک به بنت تاں امریکی واکداراں رزا بکننت ءُ انگریزءِ اڈ کتگیں ایران ءِ پروشت ءُ پروش بیگ ءِ دیما بدارنت.  پرچا که ایران پرستی ءُ  “حفظ تمامیت ارضی ایران”  اشانی مستریں مکسد انت۰  

آزات ءُ آباد بات گنجيـــں بلوچستـــــــــان 

پروشت ءُ پروش باتنـــت ايران ءُ پاکستان

 

محمد کریم بلوچ
نوامبر ۲۰۱۷

Share on
Previous article

چرا کمبود آب “مسئله امنیتی” شــد؟

NEXT article

طرح توسعه سواحل مکران” پندلے په بلوچستـــان ءِ مدامی زوربرد کنگ ءَ – سرجمیں نبشتانک

LEAVE A REPLY