دکتر الله نظر راجی جنزءِ لائکیـں رهشــون

دکتر الله نظر راجی جنزءِ لائکیـں رهشــون

2020-03-26 11:44:32
Share on

بلـوچستــان ءِ راجدپتــرا ماں گوستگيــں ســدی دوکــم دروريــں مــوه  په بلــوچ راج ءَ گــوں بوتــگ۰

رونشتــی بلوچستـــان ءِ سـرا هونواريــں رضا ميرپنــچ ءِ هلگــرمـاں ایرهت سـال ۱۹۲۸ ءُ محمـد علـی جنـاح ءِ دوتـل ءُ دوپوستـی ءُ رودراتکـی بلوچستــان ءِ آزاتـی ءِ گٹ گــرکنـگ ءَ ماں بهارگاه  ۱۹۴۸ عيسايـی دوئيـں مـوه  چـه بلـــوچ راج ءَ پـچ گپت انــت

آ همــا راجدپتــری مـوه اتنـت که په بلوچستــان ءِ وت مستريــں هکومتے ءِ برجـاه کنـگ ءَ کــم درورانـت۰  ميـان استمانـی گـِـر ءُ چيــلّاں،  گلزميــن نگيگيــں هــالات  پيـش دارنـت کـه هنونيـں دؤر بلوچستان ءِ راجـی سروکان دگه موهـــے دست کپتــگ۰ 

بايدانـت په وتـن ءُ راج ءِ آزاتی ءَ پـه وت مستريـں بلوچستـــان ءِ بيرک ءِ بزر کنـگ ءَ گـوں تپاکـی، دورچـاری، زانـت ءُ هـژاری ءَ اے دؤرءِ هالات په جوانی بهــر چسـت کنگ به بنـــت۰ 

اے مئے کوم ءُ هنونيـں دؤر ءِ لوٹ انت که بلوچستـــان آزات ءُ وت مستـر به بيت۰  پرچا که گلامـی زند مـا را ءُ مئـی گلزميـن ءَ هـر پـڑے ءِ تـه ءَ باز پـدا داشتــگ۰ پنجاپ ءُ پارس ءِ زلمانـی اوپار کنگ ءُ ايردستی مئے بدين زنــد جاوراں گنتر کنــت۰ دوئین دشمن مئی ملک ءَ آس مانداشتگ۰ 

 

بلوچستـــان ءِ آجويــی جنـز ديما روان انتءُ گشـت کنيـں کـه رودراتکـی بلوچستــان ءِ راجــی جنـزءِ رهدربــری ءِ مسئلـه تـاں يک انــدازه اے گيشتــگ۰  راجـی رهدربرانـی کتـه کاری، کارکــرد، اوپارکشــی، مــردم دوستــی، ايمــان ءُ زانتــکاری پيش داشتـگ کـه آجويــی جنـز ءَ مـاں ملــک ءِ رودراتکــی بهــر وتــی لائکيــں ســرکاروان ءُ انکلابــی رهشـــوناں هسـت اَنــت۰

 

وتــن ءِ شهيدانـی هونانی برکــت ءَ بلوچستــان ءِ آجويـی جـنگ ءُ بلــوچ راج ءِ هـک لوٹی تـوارميان  استمانـی پـڑ ءَ هـم جکستــگ مـروچـی آسيا ( ايشيا)، اروپا ( يـوروپ ) ، امريـکا ، راجانی تپاکيـں هوربنــد ءُ آدگه ميان استمانـی هوربنــداں گـوں بلوچستــان ءِ مسئلـه ءَ پجـاه آرينـگ بوتگ انــت۰

رودراتکـی بلوچستـان ءِ راجـی سروکاں واجهـاں ڈاکٹــر الله نظر بلــوچ ءُ هيربيار مــریءُ  عبدالنبــی بنگلزهـی وتی مٹ وت انت ءُ ايشاں په بزگيـں راج ءَ  مزنيــن داد اَنـت بلئـے  يک تپاکيـں رهدربـرءُ رهشونـے گلزميــن ءَ پکارانـت۰  اے يک راجدپتــری لـوٹ، راجی واهـگ ءُ هنونيــں وهــد ءِ  بازيـں مشکل ءُ مسئلــه يانی جواب ءُ پسـّوانـت۰

گـوں يکدستــی ءُ تپاکــی ءَ راجـی رهدربــرءِ جار جَــنـَگ، آزاتی جنـز ءِ يــک مزنيــں مسئلـه ءُ اڑے گيشينـگ بيـت۰   رودراتکـی بلوچستــان ءِ سروکانـی نيـام ءَ دکتر الله نظـر ءُ آيـی ءِ رهشونـی بے درورانـت۰  په هميـش ءَ زلــوری انـت کــه سرمچـارالله نظــر بلــوچ راجی جنــزءِ سـروک ءُ رهـدربــر منــّـگ به بيــت۰

 

 دکترالله نظــر بلــوچ   په رودراتکی بلوچستان ءِ آزاتـی کاروان ءِ رهدربــری ءَ اگده دارین ءُ لائـکيـں بامــردے اِنـت۰

 

پروشـت ءُ پروش باتنت ايران ءُ پاکستــان

آزات ءُ آباد بـــات گنجيـــــں بلـوچستـــــان

 

محمــد کريم بلــوچ
ماه مئی ۲۰۱۷

 

Share on
Previous article

منی پت شہید ڈاکٹر منان ءِ لہتیں یات – ذیشان بلوچ

NEXT article

پِگــری گُلامـــی – دومی بهر

LEAVE A REPLY

MUST READ

بر دانش آموزان بلــوچ چه می گـذرد؟ بخش سوم

بر دانش آموزان بلــوچ چه می گـذرد؟ بخش سوم

سوءِ استفاده اشغالگران از فاجعه زلزله در کوردستان

سوءِ استفاده اشغالگران از فاجعه زلزله در کوردستان

IVBMP -لاپتہ بلوچ اسیران کو جعلی مقابلوں میں شہید کرکے شدت پسند قرار دینا تشوشناک امر ہے

IVBMP -لاپتہ بلوچ اسیران کو جعلی مقابلوں میں شہید کرکے شدت پسند قرار دینا تشوشناک امر ہے

حمید صمصام نمونه بارز یک فاشیست ملی ـ مذهبی

حمید صمصام نمونه بارز یک فاشیست ملی ـ مذهبی

بلــوچ هُـــژّار

بلــوچ هُـــژّار

بهر شکل ممکن ازهویت ملی و سرزمین مان بلوچستان دفاع کنیم

بهر شکل ممکن ازهویت ملی و سرزمین مان بلوچستان دفاع کنیم

لاپتہ بلوچ اسیران ،شہدا کے بھوک ہڑتالی کیمپ کو 1543ءدن گذر گئے

لاپتہ بلوچ اسیران ،شہدا کے بھوک ہڑتالی کیمپ کو 1543ءدن گذر گئے

لَدیگی سپاہ قدس ماں اسکاندیناوی ءَ

لَدیگی سپاہ قدس ماں اسکاندیناوی ءَ

تمپ و گومازیء پاکستانی فوجی آپریشنء بابتء بلوچ ہیومن راٹس آرگنائزیشن ء سروک بی بی گل بلوچء گو ن گپ تران

تمپ و گومازیء پاکستانی فوجی آپریشنء بابتء بلوچ ہیومن راٹس آرگنائزیشن ء سروک بی بی گل بلوچء گو ن گپ تران

اَلاَحـوازالعــربی پاد آتکگ

اَلاَحـوازالعــربی پاد آتکگ

هر کار په بود ءُ هِمّت انت

هر کار په بود ءُ هِمّت انت

جنگی مجرم مشرف ءِ رسوایی

جنگی مجرم مشرف ءِ رسوایی

پاکستان بلوچ اورافغانوں کا مشترکہ دشمن ہے : حیر بیار مری

پاکستان بلوچ اورافغانوں کا مشترکہ دشمن ہے : حیر بیار مری

سویڈش پارلیمنٹءَ واجہ حیر بیار مريءِ بلوچستانءً انسانی حقانی لگتماليءِ پدر کنگءِ تران

سویڈش پارلیمنٹءَ واجہ حیر بیار مريءِ بلوچستانءً انسانی حقانی لگتماليءِ پدر کنگءِ تران

ایران ءِ پد منتگیں بُن رهبندءِ یک بَروَردے

ایران ءِ پد منتگیں بُن رهبندءِ یک بَروَردے