سپاهِ قُـدس ءُ آی۰ اِس۰ آی ءِ « مذاکـرات » ءِ پنـــدل

MUST READ

پاکستان اپنے دہشت گردوں کے ذریعے بلوچ وپشتون اقوام کے باشعورلوگوں کا قتل عام کررہا ہے : حیر بیار مری

پاکستان اپنے دہشت گردوں کے ذریعے بلوچ وپشتون اقوام کے باشعورلوگوں کا قتل عام کررہا ہے : حیر بیار مری

واجہ شھید پروفیسر صبا دشیاريءِ 26 اگست 2009ءَ بلوچستان لیبریش چارٹر ءُ آھيءِ رھدربريءِ بابتءَ تران

واجہ شھید پروفیسر صبا دشیاريءِ 26 اگست 2009ءَ بلوچستان لیبریش چارٹر ءُ آھيءِ رھدربريءِ بابتءَ تران

بلوچ وطن دوست رہنما حیربیار مری کا خصوصی انٹرویو

بلوچ وطن دوست رہنما حیربیار مری کا خصوصی انٹرویو

آیاعربستان سعودی بہ منابع طبیعی ومعادنِ بلوچستان چشم دوخته است؟

آیاعربستان سعودی بہ منابع طبیعی ومعادنِ بلوچستان چشم دوخته است؟

We Strongly Condemn Pakistan for Abducting Indian Citizen, Gulbushan Yadhu! Anil Boluni

We Strongly Condemn Pakistan for Abducting Indian Citizen, Gulbushan Yadhu! Anil Boluni

حربه های ضدبشری فاشيسم تماميت خواه پارس در بلوچستان اشغالی

حربه های ضدبشری فاشيسم تماميت خواه پارس در بلوچستان اشغالی

پِگــری گُلامـــی – دومی بهر

پِگــری گُلامـــی – دومی بهر

گپ وتران گون شہید محمد اکبر خان بگٹی ء 20060402 گون ریڈیو بلوچی ایف ایم

گپ وتران گون شہید محمد اکبر خان بگٹی ء 20060402 گون ریڈیو بلوچی ایف ایم

بر دانش آموزان بلــوچ چه می گـذرد؟ بخش دوم

بر دانش آموزان بلــوچ چه می گـذرد؟ بخش دوم

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ – بخش پنجـم

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ – بخش پنجـم

سویڈن میں 1998 کو بلوچستان میں چاغی کے پہاڑوں میں جوہری ہتھیاروں کا تجربہ کے خلاف آگاہی مہم

سویڈن میں 1998 کو بلوچستان میں چاغی کے پہاڑوں میں جوہری ہتھیاروں کا تجربہ کے خلاف آگاہی مہم

زبانهای اصیل کوردی، تورکی، تورکمنی، عربی و بلوچی زنده هستند

زبانهای اصیل کوردی، تورکی، تورکمنی، عربی و بلوچی زنده هستند

بلوچ وطن دوست رہنما حیربیار مری کا خصوصی انٹرویو

بلوچ وطن دوست رہنما حیربیار مری کا خصوصی انٹرویو

بلوچستــــانءِ هیروشیمـــا

بلوچستــــانءِ هیروشیمـــا

سپاهِ قُـدس ءُ آی۰ اِس۰ آی ءِ « مذاکـرات » ءِ پنـــدل

2020-03-25 18:24:21
Share on

بلوچستـان ءِ راجدپتـر پیش داریت که گوں ایرانی ءُ پاکستانی زورانسریں واکداراں « مذاکرات » کنگ هچ آسـر ءُ بَروَردے په بلــوچ راج ءَ بید چه سرمتابیـں سرانی زوال ءُ راجی جهدانی دیمپانی ءَ گوں نه بوتـگ ۰
پلینڈیـں پارس ءُ رستریں پنجاپـی واکداراں گوں دروگیں سوگند ده رندا گیش مئے راجی کَلانیں سروکاں په مذاکره کنگ لوٹائینتگ ءُ آهان اِش یا ماں دیوان جاهاںءَ گشتگ یا که دسگر ءُ بندی کتگ انت ءُ ماں کورچاتان اِش شـزا ءُ پاهـو داتگ اَنـت۰
مئی راجدپتـرءِ یک مزنیں دَرس ءُ اِندرِستے اِیش انت که مئے دژمنانی گورا « مذاکرات » یا گپ ءُ گال یک پندلے زانگ بیت ءُ بَس۰ اے هما جَـوریں تجربه اِنت که مئے مروچیگیں راجی رهشوناں اشی ءِ چکاسـگ ءِ کوشست ءَ مه کتیں گهتـراَت۰ اگاں چے دوارسوچیں « مذاکرات » ءِ پندل چه تهـران ءُ اسلام آبادءِ واکدارانی نیمگ ءَ هنوں کار مرز بیگا اِنت بلئے بلـوچ بایداِنت شیوار ءُ هژار به بنت۰
گوں « مذاکرات » ءِ رپک ءُ پندل بلــوچ راجءِ بی درورین ءُ برزیں سراں گُــڈّگ بوتگنت ءُ اگاں راجدپتـری تجربه یاں شموشگ به بنت ءُ کَسّے پـدا تهـران یا اسلام آباد ءِ چیروکایی مذاکرات ءِ ابلیسی دام ءَ ماں گیشّ اِت گـُڑا اے وت کُشــی اِنـت ءُ تباهـی۰ ماں دژمنانی رپک ءُ پندلانی دام ءَ کَپگ بی اُگده ای اِنت ءُ راجی جنز ءِ سریں پروش کنـگ۰
چشیں سیاسی ناسرپدی دژمنانی سوب انت۰ هنوں هبـر وَ چه هلـوت ءَ گوستگ ۰ گِندگائیــں که بلوچ کشیں سپاه قدس وتی پندلاں گیش کتگ ءُ مذاکـراتءِ دام اِش پیش چه نزّآرینـگ ءَ گوں ڈالَـرءُ زَرّ سمبهینتــگ۰ اداں چنت گپ گوں بلوچستــان ءِ درستیـں راجی رهشوناں هاسـکار گوں نوک بَـروت ءُ ناپُهته ئیـں « کمانڈر » کنگی اِنت تاںکہ نه گوَشتگیـں گپے پَشـت مَـه کپیـت۰

ـ هــر وهـدا که دشمـن نـزور بوتگ انت، گڑا آ بلوچاںی کماش اِش گوں بدنیتی په « مذاکــره » ءَ لوٹائینتگ انت ۰
ــ پارس ءُ پنجاپی یاں په مذاکـره ءِ نیمـون ءَ هوری رپک ءُ پندل سازاَنت تاں بلوچانی راجی جهداں پروش بدینت۰
ــ گُستاهیـں دشمناں مُدام وت پیسله کتگ که مذاکره کجام جاگه ءُ چه وهــدا به بیـت.
ــ دوتل ءُ دوپوستیں پارس ءُ پنجاپی واکداراں پیش داشتـگ که په دروگیں سوگند ورگءَ مُدام تیارنت۰ هرچیزے ءِ سرا کَسَم ورنت تاں بلوچانی سروکاں په آسانی ءَ به ریپین انت۰
ــ آ میارجلـی ءُ مهمان داری که مئی بلوچانی راجی دود ءُ ربیدگ ءِ بهـرے انت ماں مئے دژمنانی زند ءُ دود ءُ ربیدگ ءَ په بِیه نیسـت۰ میر دوست محمد هان ءِشهادت ماں تهران (۱۹۲۹ عیسایی ) ءُ احمدیار هان ءِ په زور جَلّینـَـگ ماں کراچی ( ۱۹۴۸ عیسایی ) ءَ اے گپ ءِ دو پَدّریـں دَرورانت۰
ــ بلوچ راج ءِ دژمناں هنوں گندگاینت که بیداریں بلوچانی راجی جنز دیمروی کنگ اِنت ءُ سیاسی زانتکآر ءُ سرمتابیں سر چِست اَنت۰ آ هَمُـک پلینڈی ءُ انسان دژمنیں کار کننت تا همے برزیں سرآں به گُـڈانــت۰
ــ اسلام آباد ءُ تهـران ءِ واکداراں بلــوچ ءُ بلوچستــان ءِ هلاپ ءَ همشور ءُ تپاک اَنت۰ آهاں جاسوسی، اقتصادی، سلهبندی ءُ سیاسی همکاری هست تاں بلوچستان ءَ مدام وتی پنجگانی چیـرا بدارنت۰
ــ بلـوچ دژمنیں ایران ءِ واکدارانی دگه پندلے ایش انت که رودراتکی ءُ رونشتی بلوچستـان ءِ راجی جهدکاراں به میڑینیت بزاں جنگ بدینت۰ په اے کارا هر وڑیں ابلیسی پنـدل کار مرز کنگاینـت۰ مئے بلــوچ براساں زانگی انت که ایرانی جاسوس ءُ سپاه هور گـوں پاکستانی آی۰اس۰ آی ءُ پنجاب ءِ پئوج بلوچانی هونی دژمن اَنت۰
ــ رونشتی بلوچستــان ءِ ناسرپدیں “بسیج عشایر” چه دژمـن ءِ دوارسوچیں پندلاں نآسهی انت۰ چنت نپر چه همے ٹولی ءِ کماش ءُ اسپیت ریش ءَ په کاسدی ءَ کارمزکنگاینت تاںکہ مئے بلوچ جهدکاراں ماں گلزمین ءِ روکپتی بهرا آسانتــر به ریپیـن اَنت۰
ــ اگاں ایران ءُ پاکستان په بلـوچ راجی جهدکارانی وت ماں وت میڑینـگ ءَ ماں هنونیں دَورا سوبیں به بنت گڑا هما داورسوچیں آس روک بیت که درستـاں سوچیت ءُ پُر کنت ءُ میاریگیں سروک اگاں مه سوچَنت بلئے ایکیم اوں که سرسوچ بنت ءُ زندکا پیلوشنت۰ دژمناں چه دوئیـں نیمـگ ءَ بلوچانی بربادی ءَ جشـن گرنت۰ چه هر نیمگے ءَ بلوچ تآوانبار بنت ءُ دژمنان باج بَرَنــت۰
ــ اگاں ایرانی سپاه قـدس ءُ آی۰ اس۰ آی په بلوچانی میڑینگ ءَ کامیاب به بنت گـُڑا بلوچانی پدریچ میاریگین ءُ ردوارتگیں سروکاں هچبر پَهـل نکننــت۰
گڈسرا اے گپ گوشگی انت که ملاهامنه ای ءُ سپاه قدس ءِ مستریں واهگ ءُ مکسد بلوچستـانءِ زوربرد کنگ انت۰ آ مزنیں پرشیاے ءِ ناهودگیں واب ءَ بُڈاتگ اَنت۰
پروشــت ءُ پــروش باتنــت ايران ءُ پاکستـان
آزات ءُ آبــاد بــات گنجيــــــں بلـوچستـــــــان
محمــد کـريــم بلــوچ
آپریل ۲۰۱۷

Share on
Previous article

جیش العدل کے کمانڈر ایوب بلوچ سے هماری گفتگو کا خلاصہ

NEXT article

جیش العدل کے کمانڈر ایوب بلوچ سے گفتگو

LEAVE A REPLY