شماری ازترفنـدهای اشغالگـران برای حفظ خط مرزی ژنرال ” گـُلد سميـت “

MUST READ

تجاربی خونین از مذاکرات با اشغالگران

تجاربی خونین از مذاکرات با اشغالگران

بلوچستان کو پاکستانی فوج نے بلوچ قوم کے لیے نوگو ایریا بنادیا ہے : حیر بیار مری

بلوچستان کو پاکستانی فوج نے بلوچ قوم کے لیے نوگو ایریا بنادیا ہے : حیر بیار مری

سچ وہی جو جھوٹا بولے – کردگار بلوچ

سچ وہی جو جھوٹا بولے – کردگار بلوچ

هچ بلوچ، بلوچستانءِ بهر کنگءَ نه منیت: مولوی کوهی

هچ بلوچ، بلوچستانءِ بهر کنگءَ نه منیت: مولوی کوهی

بيگواهی

بيگواهی

شهزانــــتیں صبا دشتیاری نمیران انت

شهزانــــتیں صبا دشتیاری نمیران انت

بابائے بلوچ نواب خیر بخش مری کا نمازہ جنازہ نیو کاهان میں ادا کردیا گیا

بابائے بلوچ نواب خیر بخش مری کا نمازہ جنازہ نیو کاهان میں ادا کردیا گیا

بولان سے خواتین و بچوں کا اغواء پاکستانی دہشتگردی کا تسلسل ہے۔حیربیار مری

بولان سے خواتین و بچوں کا اغواء پاکستانی دہشتگردی کا تسلسل ہے۔حیربیار مری

آزادی

آزادی

Independence Movement of Balochistan-

Independence Movement of Balochistan-

بلوچستان اِشغالی در چنگال خونینِ غارتگران

بلوچستان اِشغالی در چنگال خونینِ غارتگران

بلوچ سرزمین پر قابض ریاستوں کا بلوچ دشمن خندقیں اور دیواریں کھڑی کرنے کا مشترکہ شازش

بلوچ سرزمین پر قابض ریاستوں کا بلوچ دشمن خندقیں اور دیواریں کھڑی کرنے کا مشترکہ شازش

ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺀِ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﯾﮟ ﺷﺎﺋﺮ ﺀُ ﮐﻮﺍﺱ ﺟﯽ۔ ﺁﺭ۔ ﻣُﻼ ﺑﯿﺮﺍﻥ ﺑﯿﺘﮓ

ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺀِ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﯾﮟ ﺷﺎﺋﺮ ﺀُ ﮐﻮﺍﺱ ﺟﯽ۔ ﺁﺭ۔ ﻣُﻼ ﺑﯿﺮﺍﻥ ﺑﯿﺘﮓ

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

بلوچستان سمینار اسٹوکھولم سویڈنءَ بلوچ دانشور واجہ شبیر بلوچءِ تران

بلوچستان سمینار اسٹوکھولم سویڈنءَ بلوچ دانشور واجہ شبیر بلوچءِ تران

شماری ازترفنـدهای اشغالگـران برای حفظ خط مرزی ژنرال ” گـُلد سميـت “

2020-03-27 10:13:42
Share on

شماری ازترفنـدهای اشغالگـران

برای حفظ خط مرزی ژنرال ” گـُلد سميـت ” خطـوط مـرزی ژنـرال « گـُلد سميـت » (۱۸۷۱ ميـلادی) و« ديـورنـد »

( ۱۸۹۳ ميـلادی) که برنقشه سرزميـن پهنـاوربلوچستــان کشيـده شدنــد فاقـد مشروعيــت مردمـی و ارزش قانونی هستنـد زيـرا که نتيجه سياستهـای استعماریِ دشمنانِ ملت بلــوچ و اشغالگرانِ تمـدن ستيـز بـودنـد.
ژنرال « گلد سميت » و« ديورند » با همدستی خائنانه ناصرالدين شاه سفـاک و عبدالرحمن خـان افغان زخـمـی عميق برسرزميــن بلوچستــــان وارد کردنـد. زخمـی که گلزميـن ما را به سه قسمـت بلوچستـــان غربی، بلوچستــــان شرقــی و بلوچستــان شمالی تقسيـم کــرد. بخش غربی گلزميـن را ناصرالدين شاه گجــر( قاجــار ) چند صباحی به اشغـال خود در آورد. بخش شرقی آن بعنوان مستعمره زير سيطــره مستقـيـم استعمـار فـرسـوده و روبه زوال بريتانيا در آمـد و بخـش شمالی وطـن ما به افغانستان الحاق شـــد.
تقسيـم بلوچستـان جنايت بزرگی که استعمارگران انگليسی با همکاری عوامل منطقه ای خود ناصرالدين شاه قاجار وعبدالرحمن پٹهان مرتکب شدنـد عواقب بسيار مخرب و خانمان سوز برای ملت استوار بلـوچ و سرزمين اجدادی ما بهمراه داشته است. به همين دليـل خطوط مرزی ژنرال « گلد سميت » و « ديورند » کاملا بر خلاف مصلحت ملی مردم و منافع جمعـی ميليونها بلــوچ است.
طی هشتاد و شش سال گذشته فاشيسم غارتگر پارس سعی بر آن داشته است تا خط مرزی ژنرال « گلدسميت » را بهمراه سيم خاردار زنگ زده و ديوار بتونی صد کيلومتری بعنوان «ناموس و غيرت» ملت اشغالگر پارس معرفی کند تا دفاع از خطی را که همچون زخمی عميق بر پيکر بلوچ و سرزمين ما وارد شده « وظيفه ملی » خود بداننــد. رضا ميرپنج و پسرش محمد رضا با حکام فرقه ای ـ مافيايی فعلی که در سال ۱۳۵۷ هجری شمسی به قدرت خزيدند، بعنوان تامين کنندگانمنافع فاشيستهای تماميت خواه وملت ستمگـر پارس در اين زمينـه يک سياست مشتـرک وضد بشـری داشته انـد.

کشيدن سيم خاردار، بنای ديوار و حفـر کانال

 


حفر کانال، کشيدن سيـم خاردار و بنای ديواری بلند در بلوچستان اشغالی لکه ننگی ابدی بر پيشانی کريه فاشيسـم پارس است. لکه ای که نسلهـای آينده پارس به يقيـن از آن شرمسار خواهنـد شـد اگرچه حکام مستبد ايران ديوار استبداد را در قلب بلوچستان با صرف ميلياردهای به غارت رفته از بلوچستــان و کلاهبرداری از سازمان ملل متحد بنا کرده اند امـا مطمئنا پايدار نخواهد مانـد وهمانند ديوار برلين فرو خواهـد ريخت. ديواری که فاشيستهای پارس در وطــن ما ( بلوچستان ) بنا کرده اند بدست توانای مردم بلوچ تخريب خواهــد شد. بنا و وجود چنين ديواری نشانگر تمدن ستيــزی و سبعيـت حکام پـارس در عصـر حاضــر است که می خواهنـد علاوه بر تقسيـم سرزمين اشغالی بلوچستــان رابطه مردم بلوچ را در دو طرف خط مرزی « گلدسميت» کنترل و در نهايت قطع کنند. لازم است در اينجا صراحتا و به زبان فارسی بنويسم که روابط و اتحاد ملت بلوچ ناگسستنی است وبا ديوار، سيم خاردار و کانال کشی نمی توانند روابط مردم کيچ و دشتياری، گوادر و چهبار، سرباز و تربت، سرحد و ماشکيد را را قطع کنند. اگر اتحاد جماهير شوروی و هم پيمانان آن در آلمان شرقی توانستند روابط مردم را در شهـر برلين با بنای ديوار بتونی قطع کنند آنگاه اشغالگران پارس خواهند توانست روابط مردم بلوچ را با همديگر قطع کنند. اشغالگران پارس صلاحيت درک آنرا ندارند تا بفهمند يا اين واقعيت را عمدا ناديده می گيرند که وجوهمشترک و يگانگی مردم سرحـد و شستـون با مردم دالبنين و پنجگور بيشتر از وجوه مشتــرک آنان با مردم پارس در نطنز، سپاهان، کاشان و قم است.

همکاری همه جانبه با ارتش اشغالگر پنجـاب و حکومت پاکستان
پس از تشکيل کشـور ورشکستـه پاکستـان در ماه اوت ۱۹۴۷ ميلادی بر سرزمين بنگلادش و بخشی از کشمير، پشتونستان ، سرزمين سنـد واشغال بلوچستـان در ماه مارس ۱۹۴۸ ميلادی مهاجريـن نومسلمـان هنـدی، ارتش پنجاب و حکام اسلام آباد خود را وارث خط مرزی ژنـرال « گلد سميت» می داننـد. اشغالگران پاکستانی وفاشيستهای بی تمدن پارس طی شصت و شش سال گذشته در حفظ مرز استعماری « گلد سميت» شريک بوده اند. مهمتريـن دليل چنين شراکتی منافع اقتصادی و سياسی طرفين از ادامه اشغال بلوچستان و حفظ تقسيمات ارضی اربابان انگليسی شان در سرزمين بلوچستـان است.
سرزمين بلوچستان در طول تاريخ چند هزار ساله خود برای اوليـن بار همزمان تحت اشغال غارتگران پارس و پنجابيهای بی تمدن است.
اشغالگران تماميـت خـواه پارس بر اين امر واقف هستند وبا شرکای خون آشام پاکستانی و ارتش پنجاب برای حفظ مرز ژنرال « گلد سميت » جبهـه ای مشترک را برعليه ملـت بلـوچ تشکيل داده وبطور سيستماتيک در زمينه های نظامی، سياسی، اقتصادی وناديده گرفتن حقوق مردم بلوچ هم پيمـان شـده انـد.
اگرچه همکاريهای طهران و اسلام آباد از آغازدهه هفتاد ميلادی برعليه ملت بلوچ افزيش يافتـه و پس ازسال ۱۳۵۷ هجری شمسی در تمام سطوح سيستماتيک شده است اما نتوانسته اند از خط مرزی ژنرال « گلد سميت » دفاع کرده يا آنرا کنترل کنند. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس طهران سوم فروردین با عجز و درماندگی می گويد: « …. پاکستان در مرز خودش …….کنترلی ندارد.»

فريـب دادن سازمان مـلل متحـد
حکام مکار طهـران و در راس آنان مافيـای سپاه توانستنـد طی چنـد سال با « خالی بندی» حرفه ای و تبليغات دروغين بخش “مقابله با مواد مخـدر و جـرم سازمان ملل” را فريـب داده و به بهانه « مبارزه با مواد مخدر» مبالغ هنگفتی ازژاپن، کانادا و کشورهای اروپايی عضوآن سازمان دريافت کنند. مبالغی که برای بنای ديواری طولانی و کشيدن صدها کيلومترسيم خاردار و حفـر کانال در بلوچستان اشغالی صرف شـد.
دولت دانمارک که متوجه کلاهبرداری حرفه ای حکام طهران شده بود در سال گذشته در اعتراض به کشتار مردم و اعدامهای گستــرده کمک سالانه خود را به فاشيستهای پارس قطع کرد و خوشبختانه چندين دولت ديـگر مِن جملـه دولت‌های نروژ، کانادا، بریتانیا، آلمان، لهستان، بلژیک و ایرلند در حال درس گرفتن از دانمارکی ها هستند. هم اکنون بر بسياری از سياستمداران اروپايی آشکار شده است که خودِ رژيم طهران و سپاه مافيايی بزرگترين قاچاقچيان مواد مخدر و اسلحه در سطح بين المللی هستند.

آخرين ترفند حکام طهران و سپاه مافيايی
روز جمعه هفته گذشته « خبرگزاری نظامی ـ امنيتی فارس » هياهـو براه انداخـت که سپاه مافيايی مسئوليت مرزبانی سيصـد ( ۳۰۰ ) کيلومتر از مرز ژنرال « گلدسميت» را بعهده گرفته اسـت تا جديـت دفاع از « ناموس و غيرت» اشغالگران پارس به مردم بلــوچ اعلام شـود!
سراداران خپله سپاه مافيايی با استخدام جوانان بلوچ در خيال آن هستند که « خود بلوچهـا » را نگهبانان خط مرزی ژنرال « گلدسميت» کنـنـد تا اولا بر عجز و درماندگی خود سرپوش بگذارند. ثانيا جوانان بيگناه بلوچ را در مقابل سرمچاران قهرمان بلوچستان قـرار دهنـد. ثالثا اگر کسی از نيروهای استخدامی بلوچ در مناطق مرزی کشته شود بهانه ای برای شعله ورساختـن اختلافات داخلی در بلوچستان بدست آورند. رابعا دفاع از خط مرزی « گلد سميت »را بعنوان وظيفه ای مهم بين جوانان استخدامی جا بياندازند.

جوانانی که از سـر ناچاری به استخدام سپاه مافيايی در آمده و در دام اشغالگران گرفتار هستند هشيار باشند و بدانند که خط مرزی ژنرال بريتانيايی « گلدسميت » برخلاف منافـع ملی ماسـت و ماندنی نيسـت. برای حفـظ ديوار استبــداد و سيم خاردار زنگ زده جان و زندگی خود را به خطـر نياندازند و در مقابل فرزندان قهرمان بلوچستـان و ملـت بلــوچ قرار نگيرنـد.
اين وظيفه ملی ماست که با استفاده از تمام امکانات برای تخريبديواراستبداد وبرداشتن سيم های خاردار مبارزه کرده و بهرطريق ممکن کوشش کنيـم تا فريبکاريهای روزمره سپاه مافيايی وترفندهای بلوچ دشمنانه اشغالگران پارس وهم پيمانان پنجابی شان با شکســت مواجه شونــد.

پروشــت ءُ پــروش باتنــت ايران ءُ پاکستـان
آزات ءُ آبــاد بــات گنجيــــــں بلـوچستـــــــان

محمــد کـريــم بلــوچ

دهم دِيمـــوَشّــاں ۷۰۱۳
سی ام ماه مارس ۲۰۱۴

Share on
Previous article

طرح تقسيـم بلوچستـان محکوم به شکست است

NEXT article

واگذاری کنترل بخشی ازمرز سراوان به نيروی تروريستی قدس

LEAVE A REPLY