شکست ایران بعنوان یک واحد سیاسی – جغرافیایی بخش دوم

MUST READ

مـاتی زبان ءِ ميـاں استمانـی روچ

مـاتی زبان ءِ ميـاں استمانـی روچ

مروچی تربتءِ ریلیءَ من چہ دیست

مروچی تربتءِ ریلیءَ من چہ دیست

درماندگی فاشیسم تمامیت خواه پارس

درماندگی فاشیسم تمامیت خواه پارس

نژاد پرستی در ایران

نژاد پرستی در ایران

کمبر چاکر- گوانک ٹیم

کمبر چاکر- گوانک ٹیم

اگربلوچ قیادت منتشر رہی توقومی تحریک آزادی دنیاکے توجہ سے محروم رہے گی:عبدالستار پُردلی

اگربلوچ قیادت منتشر رہی توقومی تحریک آزادی دنیاکے توجہ سے محروم رہے گی:عبدالستار پُردلی

ایرانی بلوچستان کیلئے راہداری۔۔۔ صدیق بلوچ

ایرانی بلوچستان کیلئے راہداری۔۔۔ صدیق بلوچ

بلوچستان کو پاکستانی فوج نے بلوچ قوم کے لیے نوگو ایریا بنادیا ہے : حیر بیار مری

بلوچستان کو پاکستانی فوج نے بلوچ قوم کے لیے نوگو ایریا بنادیا ہے : حیر بیار مری

چرا قاتلانِ مردم بلوچ مجازات نمی شوند؟

چرا قاتلانِ مردم بلوچ مجازات نمی شوند؟

بلوچستـان ءِ پليـں شهيـدان ءَ هـــزاراں ســـلام

بلوچستـان ءِ پليـں شهيـدان ءَ هـــزاراں ســـلام

گلزمين ءِ راجی کماش واجه خيربخش مری نميران بوت

گلزمين ءِ راجی کماش واجه خيربخش مری نميران بوت

پاکستان پنجابیوں کے مفادات کی تحفظ کے لئے بنایا گیا ہے: حیر بیار مری

پاکستان پنجابیوں کے مفادات کی تحفظ کے لئے بنایا گیا ہے: حیر بیار مری

صبا دشتیاری نمیران انت

صبا دشتیاری نمیران انت

اول ما بلوچیں، پیش چا ایشیءَ مسلمان ببئیں – حافظ عبدالغفار نقشبندی

اول ما بلوچیں، پیش چا ایشیءَ مسلمان ببئیں – حافظ عبدالغفار نقشبندی

گرامی باد خاطرهٔ قربانیان مذاکره با حکام مرکزی ایران

گرامی باد خاطرهٔ قربانیان مذاکره با حکام مرکزی ایران

شکست ایران بعنوان یک واحد سیاسی – جغرافیایی بخش دوم

2020-03-23 15:41:33
Share on

تاريــخ امپراطوری هـا نشانگــر بيعدالتی ، جنـگ ، خونريـزی، اشغال سرزميـن مخالفــان، غارتگری ، کشتار توده ها و سرکـوب ملتهاسـت۰ امپراطوري هــا شـکل گرفتــه،  بقدرت رسيده و بتدريـج در نتيجه جنگها، انقلابهـا و طغيان انسانهای مظلـوم نابود شده اند۰ از امپراطوری روم گرفته تا مغول، از امپراطوری مقدونيها گرفته تا استعمار گــران پرتغالی ، از اشغالگران اسپانيايی گرفته تا استعمــار بريتانيای بزرگ و از اتحـاد جماهيــر شـوروی گرفتــه تا حاکميـت جابرانه صربهـا در يوگســلاوی همه بر خلاف اراده توده ها و فطرت آزاديخواهانه نوع انسان و با بکارگيری جبر مطلـق بنا شده بودند۰ امّا هيچ کـدام ماندگار نشدند و سرنوشت همـگی مشترک بـود۰  

کشور انگليس ساخته ايران که ملتهای بلوچ، کورد، عرب الاحوازی، ترک، ترکمن و مردم لـردر « تماميت ارضی» آن به اسارت گرفته شده اند نمونـه ای آشکار از يک امپراطوری تمدن ستيــز در عصــر حاضـر اسـت۰  تاريخ بشريـت گواه است که دوران چنين امپراطوري هايی درهـر شـکل و تحت هر نامی بسـر آمده اسـت۰  

يقينا ايران نيز سرنوشتی بهتر ازشــوروی يا يوگســـلاوی نخواهــد داشــت۰  نود سال سياه از تاسيس کشــور انگليس ساختــه ايران می گــذرد.  نام « ايران » که در سال ۱۹۳۵ ميلادی از حکومت وقت افغانستان به امانت گرفته شد با همکاری، مشورت و کمــک مستقيم انگليسيها بعنوان اسـم جديد امپراطوری پارس يا فارسستان رسميت داده شد۰  

توجه تان را در این بخش از نوشتار به شماری از جنایات ضدبشری اشغالگران و سبعیت فاشیسم تمامیت خواه پارس در سرزميـن اشغالـی بلوچستــان  جلب می کنم۰

 

لشکرکشی  قشون اشغالگرپارس از مشهد، بیرجند و کرمان به بلوچستان مستقل در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی

1

اشغال وحشیانه بلوچستان غربی در آبانماه  ۱۳۰۷ هجری شمسی

2

تجزيـه و تقسيــم بلوچستـان غربـی          

الحاق مناطقی وسیع از گلزمین به خراسان، کرمان و استان ساحلی  

 حکومت  پهلــوی هــزاران کيلومتـر مربع از سرزميـن اشغالـی بلوچستــان را با توسـل به زور مطلق و شيـادی تجزيه کرده و به استانهای خراسان، کرمان و هرمزگـان الحاق کـرد۰ اين  جنايت ضدبشـری برای انتقام جویی از مردم بلوچ،  کنترل و غارت بلوچستـــان غنــی ، قطـع ارتباطات صدها هــزاربلــوچ با ملـت بلوچ ، اداره مناطــق الحاقـی از مشهد، کرمان و گمبداں ( بندرعباس) و آسيميلــه کردن مردم بلــوچ صورت گرفت .

3

سياست نافرجامِ تغيير نامهای تاريخی مناطـق و اسامی بلوچی شهرها.  تغییر مرموزانه نام تاریخی بلوچستان به  “بلوچستان و سیستان” پس از جدا کردن مناطق الحاقی

4

کشتـار بيرحمانـه و قتـل عـام مـردم بلــوچ  در مناطق الحاقی

5

غصب اراضی وسیع بلوچستان بوسیله درباریان در زمان رضا میرپنچ و پسرش

6

به شهادت رساندن دلیرمردان بلوچ در حین مذاکره در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی 

با طولانی شدن جنگ و افزايش تلفات اشغالگران جهانبانی مکار بفکر مذاکره افتاد و   توانست با ادای سوگند دروغين و همکاری محمد شاه ميرمرادزهی و سرداران سرحد دو تن  ازفرماندهان  بلوچ يعنی يوسف هان بزرگزاده و برام هان را به مذاکره دعـوت  کند۰  جهانبانی جلاد آن دو فرمانده بيباک را باتفاق همراهان شان  درحين مذاکره فجيعانه به قتل رساند۰
او با تکرار ناجوانمردی و جنايت جدش ناصرالدين شاه در مذاکره با سرداران بلـوچ ثابت کرد که اشغالگـران تمـدن ستيز چنان مکار و عقب مانده هستند که  صلاحيت مذاکره و گفتگو را ندارند۰

7

امان … جهانبانی با نگارش خاطراتش جنـون خونخواری خـوي وانسان کشـی لشکـرش را  بيمارگونه در کتاب « عمليـات قشـون در بلوچستــان ـ ۱۳۰۷هجـری شمسی » به تحريردرآورده است۰ 
از کشتار بيرحمانه مردم بلــوچ و اشغــال  سرزمين بلوچستــان جاهلانه به خـود بالیـده و از ارضای غرايز خونخواری، کينه توزی و انتقامجويی قشـون مهاجم پارس بدون پرده پوشی خاطره نگاری کرده است۰  اواز سبعيـت قشـون پارس که  آذوقه اش فقط « نان خشک سمنانی »  بـود،  اشغال آباديها و تصرف قلعه های غنی بلوچستان   نوشته و با اعتراف به اينکه « اهالی قلعه شيروان از خوف متواری شده بودند » وحشيگری  لشکرش را  بقلم آورده است۰ 
آواره کردن مردم بی دفاع  و غارت اموال و احشام وذخاير آذوقه اهالی گشت، پسکوه و شيـروان و ماندن ستون غارتگر مشهــد در آنجا و متعاقبا به آتش کشاندن خانه های محقر مردم در شيــروان يعنی اشغالگـری به شيوه پارسيـان۰  

جنایات هولناک اشغالگران  در حافظه تاریخی مردم بلوچ تا ابد حکّ شده است۰  وحشيگريهای اشغالگران پارس که سينه  به سينه  منتقل شده و به نسل کنونی رسيده اند به همراه وحشیگری های شاه و شیخ در تاريخ بشريت خواهند مانـد۰

8

اعدام ناجوانمردانه میر دوست محمد خان در طهران۰  
میر دوست محمد خان نیز همچون شیخ خزعل برای مذاکره به طهران دعوت شده بود۰ وی بدلیل خودداری از امضای  طرح الحاق بلوچستان اشغالی به پرشیا بوسیله میزبانش رضا میرپنچ ناجوانمردانه کشته شد۰

9

اجرای سیاست آسیمیلاسیون زبانی و فرهنگی به منظور بلوچ زدایی و از بین بردن هویت ملی ما

10

دستگیری اکثریت دانشجویان بلوچ و اخراج آنان از دانشگاه در زمان محمد رضا پهلوی

11

استفاده برنامه ريزی شده و هدفمند از جامعه شناسان بيمارذهن و تئوريسن های فاشيست برای تخريب جامعه مدنـی بلوچ

12

ترجيح دادن اقليتی پنج در صدی بر ميليونها بلوچ، بکار گماشتنزابليهای روانی ، کينه توز،عقده ای و چپاولگردر پستهای کليدی

13

ترور و قتل مبارزان، علمای مذهبی يا ريش سفيدان بلوچ بدست اوباشان زابلی و شايعه پراکنی برنامه ريزی شده برای مقصر جلوه دادن گروه يا طايفه ای از بلوچها

14

مسلح کردن برخی از عشايربلوچ در مناطقی از بلوچستــان که در آنجا زمينه را برای دامن زدن به اختلافات فراهم ديده اند.

15

تحريک مرموزانه طوايفی که در گذشته های دور اختلافی داشته اما سالهـا در صلح و دوستی زندگی کرده اند.

16

تامين دادن دروغين به نيروهای مسلح بلـوچ به وسيله سپاه مافيايی يا اطلاعات رژيم و در ميان کشاندن پای خود بلوچها بعنوان ضامن و ميانجيگر . با گذشت اندک زمانی ايجاد درگيری بين ميانجيگران و طرف تسليم شده به قصد دستگيری و يا قتل فرد يا افراد « تامين» داده شده و ايجاد اختلاف خونين بين بازماندگان طرفين.

17

قاچاق مواد مخدر بوسيله باندهای زابلی، سپاه مافيايی و اطلاعات رژيم و استفاده گسترده از اين حربه کثيف برای اختلاف افکنی در بلوچستـان اشغالی.

18

شبيخون و سرقت شبانه از منازل مردم بلوچ ومجرم جلوه دادن يک يا چند بلوچ بيگناه

19

دخالتهای بيجا و تفرقه افکنانه مکرر در جريان صلح دو طايفـه يا دو فرد مثلا گذاشتن کمين و حمله مسلحانه به يکی از طرفين به قصد متوقف کردن مذاکرات و گفتمان صلح.

20

پيشنهاد سپاه مافيايی و اطلاعات رژيم برای « ميانجيگری» در اختلافاتی که خود براه انداخته انـد تا آتش اختلافات را شعله ور تر کنند

21

کارشکنی های برنامه ريزی شده و بيمارگونه ارگانهای دولتی در روند گفتگوها و مذاکراتی که به صلح انجاميده اند.

22

تشکيل گروههای شبه نظامی با فرماندهان وابسته به فرقه خامنه ای بخصوص زابليهای جنايتکار به قصد دامن زدن به اختلافات ويا ايجاد  درگيری خونين حتی بر سر مسائلی جزئی

23

غصـب زمينهای کشاورزی و املاک مردم بلوچ بوسيله اشغالگران با حمايت ارگانهای دولتی. سپس پخش شايعاتی مبنی بر همـکاری افراد بيگناه بلوچ با دولتی ها تا آنکس که ملک يا زمينی از دست داده بجان برادران بلوچ خود بيفتند.

24

سوءِ استفاده از تصادفات ترافيکی برای اختلاف افکنی و جنگ افروزی بين وابستگان طرفيـن

25

رواج کودک ربايی در بلوچستان بوسيله اشغالگران مسلح و در مواردی متعدد مجرم اعلام کردن بلوچهای بيگناه.

26

سـوء استفاده ناجوانمردانه از اختلافـات درون يک فاميل يا خانواده برای شعله ورتر ساختـن آتش نفاق

27

سوء استفاده برنامه ريزی شده از اختلافات مذهبی بين اهل تسنن و شيعه ها .

28

سـوء استفاده هدفمند از اختلافات افرادی که بر سر ملک، زمين يا سرمايه موافق نيستنـد و برای حل مسئله به بيدادگاههای رژيم مراجعه می کنند

29

سوء استفاده ارگانها و ادارات دولتی از اختلافات خانوادگي در بلوچستان اشغالی بطرق گوناگون برای به در گيری کشاندن دو طرف

30

استفاده برنامه ريزی شده از وبسايت های رسمی و نيمه رسمی و بلندگوهای دولتی برای تفرقه افکنی بين روشنفکران و تحصيلکردگان بلوچ

31

بکارگيری بلوچهای شيعه مذهب برای رسيدن به اهداف فرقه ای ولايت سفيه و ادامه تبعيض ها در بلوچستان

32

سازماندهی اوباشان مسلح و تشکيل باندهای تبه کار زابلی با حمايت کامل خامنه ای جلاد و بر خورداری کامل از امکانات دولتی و ارگانهای سرکوبگر در بلوچستان اشغالی

33

متوسل شدن به هرگونه ترفندی  برای تشدید سرکوب ملت بلوچ و کشتار بیگناهان مثلا  نام بلوچستان، زبان بلوچی، تقاضای کار، مسافرت وتردد در شهروروستا، وسعت بلوچستان و مسافرت به خارج را برای خودشان « مسائل امنیتی » می دانند۰

34

اعمال بیش از هفتاد نوع شکنجه  قـرون وسطايی بر وجــود و هستــی بلـــوچ

35

ادامه کشتار مردم بیدفاع بلوچ پس از روی کار آمدن حکومت فاشیستی ـ فرقه ای به قصد نابودی فیزیکی ملت بلوچ

36

قتل نوزادان بلوچ در بیمارستانها

37

برخورد تبعیض آمیز در مدارس، دانشگاهها، ادارات دولتی و در بازار کار

38

تغییر  نام “استان بلوچستان و سیستان”  به  “استان سیستان و بلوچستان” و اقدام رسمی برای حذف نام بلوچستان از سر برگه ها و فرم های اداری 

39

انتقام جویی کور از جوانان اسیرو اعدام تلافی جویانه زندانیان سیاسی بلوچ

40

به گروگان گرفتن اعضای خانواده های مبازرین و حتی کودکان بلوچ بوسیله اشغالگران

صابر ملک رئیسی در هفده سالگی بدلیل فعالیتهای برادرش به گروگان گرفته شد و پس از گذشت ۹ سال همچنان در زندان اردبیل تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار دارد۰

41

انتقام جویی روزمره و برخورد تحقیر آمیز ماموران دولتی با مردم بلوچ

42

تهاجـــم جنــون آميــزمذهبــی به بلــوچ گلزميـــن

پيــش از هجـوم وحشيانه قشــون اشغالگــر پارس به سرکردگـی جهانبانـی خونخوار حتی يک مسجد شيعــیِ رافضـی درسراسر بلوچستــان وجـــود نداشــت. پس از اشغــال وطــن ما مير پنج و پسرش موفـق به ساخـت يک باب مسجد شيعـی رافضــی در هر شهـر بلوچستـــان اشغالــي شدند.يعنــــی از ســـال شــــوم ۱۳۰۷ هجــری شمســی تا ســال ۱۳۵۷ هجری شمســــی در دزآپ ( ايــــرآپ ) ، واش ( خــــواش) ، شستــون، چهبــــار، پهــره، ميناب و حسين آباد شيعه هـــای مهاجر صاحب عبادتـــگاه شدند بــدون آنکه مردم متمــدن بلــــوچ کوچکتريــن مخالفــت يا اعتراضی به بنای مساجـــد بــــرای مهمـانان ناخوانــــده شـونــــد .

پــس از ســال ۱۳۵۷ هجـری شمســی تا بحال تعـــداد حــوزه های خــرافات، لانه هــای جـهــل و مساجـد متعلـــق به مهمــانان ناخوانــده  و زورگــودر بلوچستـــان اشغالـی با مديريت و حمايـت رژيــم جهــل و جنايــت افزايــش يافتــه و هم اکنــون به بيش از پانصـــد و شـصـــت (۵۶۰) باب رسيده انــد! مساجــدی که در بخشهــای الحاقــی بلوچستــان به خراســان، کرمان و هرمزگان ساخته شــده جز هميــن آمار هستنـد. علاوه بر اين در هــراداره اشغالگــر، نهــاد سرکوبگــرو ارگان دولتـی نمــازخانه رسمـی  هــم بنا کرده انــد.

43

تفرقه افکنی های خانمان سوز در بلوچستــــــان اشغالی

44

اجرای طرح باصطلاح « توسعه سواحل مکران» به منظور غصب همیشگی بلوچستان

45

برنامه ریزی برای کوچ دادن سه میلیون اجنبیِ طرفدار فرقهٔ حاکم و اشغالگر پارس  به شهرهای ساحلی و بنادر بلوچستان

46

مستقر کردن ۲۵۰۰۰۰ سرباز، سپاهی و اطلاعاتی در بلوچستان اشغالی

47

تشکیل بسیج عشایری

48

دخالت مستقیم در بلوچستان شرقی برای ارضای غریزه خودبزرگ بینی فاشیستهای پارس

49

زنده سوزاندن جوانان بلوچ به بهانه قاچاق گازوئیل در حالیکه باندهای مافیایی حاکم من جمله سپاه عاملان اصلی قاچاق سوخت هستند

50

تیراندازی روزان وعمدی به سوی مردم بلوچ به قصد کشت

51

پایمال کردن کلیه حقوق فردی و اجتماعی مردم

52

غصب اموال و دارایی سرمایه گزاران بلوچ

53

تخریب محصولات کشاورزی به قصد ضربه زدن به کشاورزان بلوچ

54

گسترش فقر و فلاکت در مناطق جدا شده از بلوچستان (مناطق الحاقی به خراسان، کرمان و استان ساحلی  (

55

بستن آب هلیل رود و محروم کردن هزاران بلوچ از آب آشامیدنی و کشاورزی در جنوب کرمان 

56

خشکاندن تالاب جازموریان و تخریب شرایط محیط زیستی

57

شکنجه جسمی و روحی دانش آموزان بلوچ در مدارس

58

تحمیل زبان پارسی آمیخته با خرافات فرقه ای در مدارس

59

اخاذی از صیادان بلوچ با بهانه های گوناگون

60

اذیت و آزار اقلیت بهائیان در بلوچستان اشغالی

61

خصومت بیمارگونه با زبان اصیل بلوچی و تلاش برای تضعیف آن به قصد هویت زدایی و بلوچ زدایی۰

اشغالگران بی تمدن چنان در تنگ نظری و جهالت غرق هستند که نمی خواهند بدانند که  زبان بلوچــی نه تنها وسیله ارتباطی میلیونها بلــوچ بلکه زبان مادری و هویت مشترک ملیِ ماســت۰ زبان بلوچــی لباسِ زیبای افکارایده آل میلیونها بلــوچ است که برای فردایی آزاد در تلاش هستند۰ بلوچــی زبان اجداد و نیاکان ما بوده همچون ارثی گرانقدر از نسلی به نسل دیگر منتقل شده تا به ما رسیده  است۰  بلوچــی زبان شعرا ونویسندگان سخت کوش بلــوچ اسـت۰ 
بلوچـی زبان زیبای ملا پازل و مست توکلی، زبان حماسه سرایان بلـوچ، زبان سیـد هاشمـی و مولانا عبدالله روانبُـد٬ زبان هانی و شئ مرید٬ زبان میرگل خان نصیر ورهبر ملی گلام محمد بلـوچ ٬ زبانِ مبارک قاضی و دکتـر الله نظـر٬ زبان عبدالرحمان پهـوال و جی آر ملا زبانِ پهلوان کمال خان ، گلام کادر و بشیر بیــدار ٬ زبان قهرمانانی چون میرکمبــر، میر حمل کلمتــی ومیر  بالاچ گورگیــج است۰ بلوچــی زبانی است که هزاران نوزاد با زمزمه های لطیف نازینک آن بخواب رفته و یا بیدار می شونـد۰ 
بلوچـی آوازدلنشین نی و لیکوی چوپانهای بلوچستــان است که در طول قرنها در دامنه های کوه تپتان و گیابان٬کوه ملک سیـاه و دلگان، زردکوه ودشتیاری، کوهِ سلیمان و جهـلاوان، کوه لار، مکران ، نیمروز، زردکوه و آواران نواخته شده است شهدیــن  بلوچــی در تارو پودِ  وجود و روح تک تک ما تنیده شده است۰ 
آری بلوچی زبان مادری وهویت ملی میلیونها بلــوچِ در بند است۰زبانِ بلوچــی ضامن حیات ملی  و مایعِ مغزیِ نخاعیِ ملـت ماست۰  اما فاشیستهای لجام گسیخته  پارس نمی خواهند اینرا در مغز هایگنجشکی خود فرو کنند ۰

62

دستگیری بیشماران بلوچ و به شهادت رساندن هزاران جوان بیگناه در نود سال گذشته

63

نقض گسترده حقوق بشر و حتی پایمال کردن حق حیات در بلوچستان اشغالی

64

همکاری همه جانبه با دولت تروریستی پاکستان بر علیه ملت بلوچ

65

غارت منابع طبیعی در بلوچستان اشغالی

66

به حراج گذاشتن معادن فلزی و غیر فلزی بلوچستان اشغالی

67

سرقت طلای متعلق به ملت بلوچ

68

ـسوءِ استفــاده ازویرانگریِ  فجايـع طبيعــی ، عدم کمک رسانی و ممانعت از رسیدن کمکهای مردمی به  زلزله زدگان و  سیل زدگان در بلوچستــان اشغالـی

69

آنچه تأسیس و بقایِ کشور ایران برای بلوچستان به ارمغان داشته است تخریب زندگی عادی مردم، ویرانگری های بیسابقه، جنگ، کشتار، زندان، شکنجه، اعدام، به قهقرا بردن جامعه مدنی و ممانعت از پیشرفت و ترقی بوده است۰

ادامه اشغال بلوچستان و ماندن گلزمین در ایرانِ عقب مانده  به معنای مرگ جمعی و نابودی ملت بلوچ است۰ 

تاریخ سیاه نود سال گذشته نشان می دهد که ادامه حیاتِ کشور ایران فقط به نفع اشغالگران  است.

پروشت ءُ پروش باتنت ايران ءُ پاکستـــان
آزات ءُ آبــاد بــات گنجيـــں بلوچستــــــان
محمــد کريـم بلــوچ
دسمبر ۲۰۱۷

Share on
Previous article

اول ما بلوچیں، پیش چا ایشیءَ مسلمان ببئیں – حافظ عبدالغفار نقشبندی

NEXT article

شکست ایران بعنوان یک واحد سیاسی – جغرافیایی

LEAVE A REPLY