مروچی زرینہ مری ءُ مراد مریءَ پرین 3798 روچ انت کہ بیگواہ انت

مروچی زرینہ مری ءُ مراد مریءَ پرین 3798 روچ انت کہ بیگواہ انت

2020-03-27 07:11:02
Share on

Monday March 30, 2015,

زرینہ مری کجا شت؟

مراد مری کجا شت؟
زرینہ مری پاکستانءِ اسلامی ریاستی رستر ءُ حیوان صفتیں واکانی قیدءَ انت، یا کہ یک اجتماعی قبرےءِ تھا کشگ ءُ دور دیگ بوتگ یا کہ شپ ءُ روچ ظلمانی آماچ انت۔مراد مری 2004ءَ کوھلوءَ ودی بوت ،رند چا یک سالے پاکستانی ظالمیں فوجءَ اے شیرواریں طفل گون آئيءِ ماتءَ 2005ءَ بیگواہ کت۔ مراد مری اگت اے حیوانان نا کشتگ، انوں کساس آئيءَ پرین 11 سال انت ءُ آئی یک فوجی بورڈنگ اسکولءَ ششمی جماعتءِ نودربر ایت۔ بلوچی یک لبزے ھم نزانت، آئی پنجابی روانيءَ گپ کنت، آئيءَ ھمے گواشگ بوتگ تئی مات ءَ پت سائیوالءَ چہ بلوچستان پا ٹیچريءَ شتگ بوتگ انت ھودا تئی مات ءُ پت بی ایلءِ بلوچ دھشتگران کشتگ انت، بلے روچ نا روچے ترا وتی بیر گرگی انت

Share on
Previous article

گپ و ترانے گون بیگواهین محمد اقبال بلوچءِ برات محمد انور بلوچءَ1اگست

NEXT article

بیست ءُ یک فروری ماتی زبانانی میان اُستمانی روچءِ بابتءَ گپ وترانے گون ملاّ

LEAVE A REPLY

MUST READ

کندهار ءِ تروریستی ھلگر سپاه قدس ءُ لدیگی آی۰اِس۰آی ءِ کار اَت

کندهار ءِ تروریستی ھلگر سپاه قدس ءُ لدیگی آی۰اِس۰آی ءِ کار اَت

اعدام امیر دوست محمد خان بارکزائی و سر نوشت بلوچستان

اعدام امیر دوست محمد خان بارکزائی و سر نوشت بلوچستان

من ءُ تو همراہ نہ ایں – حفیظ روف

من ءُ تو همراہ نہ ایں – حفیظ روف

بمناسبت بیست و یکم فوریه روز جهانی زبان مادری

بمناسبت بیست و یکم فوریه روز جهانی زبان مادری

قندیل بلوچ واجہ شهید صبا دشتیاری

قندیل بلوچ واجہ شهید صبا دشتیاری

هجوم وحشيانه قشـون پارس و اشغال بلوچستان در سـال ۱۳۰۷ هجـری شمسـی

هجوم وحشيانه قشـون پارس و اشغال بلوچستان در سـال ۱۳۰۷ هجـری شمسـی

اسکاٹ لینڈ اور بلوچستان – کردگار بلوچ

اسکاٹ لینڈ اور بلوچستان – کردگار بلوچ

گپ ءُ ترانے گون بلوچ طلبا ایکشن کمیٹیءِ سروک ڈاکٹر ابابگر بلوچءَ بولان میڈیکل کالجءِ بلوچ نودربرانی جیڑاءِ سرا

گپ ءُ ترانے گون بلوچ طلبا ایکشن کمیٹیءِ سروک ڈاکٹر ابابگر بلوچءَ بولان میڈیکل کالجءِ بلوچ نودربرانی جیڑاءِ سرا

بيست و هفتم مارس روزی سياه در تاريخ بلوچستــان

بيست و هفتم مارس روزی سياه در تاريخ بلوچستــان

مـاتی زبان ءِ ميـاں استمانـی روچ

مـاتی زبان ءِ ميـاں استمانـی روچ

در اقدامی انتقامجویانه، سه زندانی سیاسی در زندان زاهدان اعدام شدند

در اقدامی انتقامجویانه، سه زندانی سیاسی در زندان زاهدان اعدام شدند

ماتی زبان – گوس بھاربلوچ

ماتی زبان – گوس بھاربلوچ

ملّا فاضل ءِ پنت و شون

ملّا فاضل ءِ پنت و شون

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ بخش آخـر

بر دانش آموزان بلـوچ چه می گـذرد؟ بخش آخـر

شعار” آزاد بلوچستان” در بلوچستان اشغالی طنین افکن شد

شعار” آزاد بلوچستان” در بلوچستان اشغالی طنین افکن شد