پگری گلامی – گُڈی بهر

پگری گلامی – گُڈی بهر

2020-03-25 16:17:42
Share on

وں همینی ءْ هامنه ای ءِ واکداری ءَ یک دگه ناشریں رُمبے پگری گلامانی ردا گیش بوت۰   اگاں چه ایشاں بلوچی نام پر انت بلی هما  زلم گوں بلوچ راج ءُ گلزمین کنگاینت که دژمنانی لوٹ انت۰  اے  جاهلاں که وتی راجی پجار په بیه شموشتگ ءُ گلامی زنداِش دوست بیت وتی باور ءُ مذهب ءَ هم ٹگلینتگ ءُ دو ازده امامی ٹولی ءِ پگری گلام انت۰ هامنه ای ءِ ٹولی چار پنچ نپر چه همی ناشران  « حجت الاسلام » ءِ نام هم پرکتگ تنکه دگه توبه کنگ یا که پشومان بیگ ءِ راه اِش مُدامی بندگ بیت۰ 

   حجت الاسلام شریف زاهدی” (مُلا درزاده )،  حجت الاسلام سجادی ءُ حجت الاسلام سرگزی شمارے چه همے دپارواریں پگری گلامان انت که هامنه ای ءِ هاسیں گلام اَنت ءُ دژمن ءِ رداں هوراَنت۰  همیش انت که په بلوچ ورنایانی ریپینگ ءُ آهان په شام ءُ بگداد ءِ جنگانی هوار کنگ گوں سپاه هم شور هم کوپگ انت ۰  
اداں گوشگی انت که همی پگری گلام ءُ  دوازده امامی ٹولی ءِ سروک ءُ سپاه بدنسیبیں بلوچ ورنایانی موت ءِ اگده دار اَنت ءُ همیش انت که ناهودگیں جنگی ءِ هاترا ردوارتگیں ورنایاں  ماں عربی ملکاں کوشارینگ انت۰

پگری گلامانی اے رُمب گوں شاه ءِ پگری گلاماں یک وڑا نهنت۰ ایشانی گلامی دوازده امامی مذهبی ٹولی ءِ ناهودگیں باوراں گوں همگرنچ انت۰ اے ناشراں په وتی مَنّ سُنّیانی زدءَ جهاد کنگاینت ءُ پمیشکا سلهبندانت ءُ بلوچ راجءِ دیما اوشتاتگ انت ءُ باز بلوچ اِش بے هچ گناه ءُ میارے  کشته یا که تیری ءُ زدگ کرتگنت۰

اداں پدّر کنگی انت که هامنه ای ءِ دوازده امامی ٹولی همک سال کم ءُ گیش سیبلوچ ورنا ءُ نوک ورنایان ماں دزآپ ءُ مدرسه قم ءُ ماں مشدءَ وانینیت ءُ آهاں وتی ٹولی ءِ ناهودگیں مذهبی باوراں تالیم دنت تنکه آرام آرام لهتیں چه همیشاں بلوچستان ءِ سُنّی ملایانی جاگه ءَ ایر بکنت۰ 
اے رمب ملک ءِ ناشرتریں پگری گلاماں بینت۰ اگاں چه ایشاں وت بلوچ انت بلئے بلوچ راج ءِ هلاپ ءَ کاربندگ بنت۰ ایشاںی  مذهب  ٹگلینگ بیت ءُ راجی مارشت اِش کشگ بیت۰ 
اے دورءِ پگری گلاماں سد در سد چه راج ءُ راجی پجّار ءَ سستگ ءُ باوراِش کتگ که هونواریں هامنه ای هُداےءِ نماینده انت۰  اے گوں سپاه ءُ بسیج  همشور ءُ هم کوپگ انت ءُ په ناهودگیں مذهبی جنگ ءَ مُدام تیارنت۰  

اگاں بلوچانی بیداریں مردم ءُ اگده داریں سروک  اے پگری گلامان ءُ ایشانی کارکرداں دلگوش گور مه کننت گڑا اے ناشراں  مئے راج ءُ ملک ءَ هما تاوان دات کننت که ماں راجدپترا بے دَروراَنت۰
پروشــت ءُ پــروش باتنــت ايران ءُ پاکستـان
 آزات ءُ آباد بات گنجيــــــن بلوچستــــــان 
محمــد کـريــم بلـــوچ
جون ۲۰۱۷ 

Share on
Previous article

آزمونی سرنوشت ساز برای ملت بلـوچ

NEXT article

دس 10 ہزار سے زاہد بگٹی پناہ گزین افغانستان میں کسمپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نواب براہمدغ بگٹی

LEAVE A REPLY

MUST READ

جنگ روانی استاندار اشغالگران در بلوچستان

جنگ روانی استاندار اشغالگران در بلوچستان

بلوچ وطن دوست رہنما حیربیار مری کا خصوصی انٹرویو

بلوچ وطن دوست رہنما حیربیار مری کا خصوصی انٹرویو

 ایرانءِ بلـوچ دژمنیں “استراتجی” ماں رودراتکی بلوچستانءَ

 ایرانءِ بلـوچ دژمنیں “استراتجی” ماں رودراتکی بلوچستانءَ

ضرورت تشکیل جبهه مردمی در بلوچستان اشغالی

ضرورت تشکیل جبهه مردمی در بلوچستان اشغالی

به رسميـت شناختـن استقــلال کوردستــان درسـال ۱۹۲۰ ميـلادی – معاهــده ســِور

به رسميـت شناختـن استقــلال کوردستــان درسـال ۱۹۲۰ ميـلادی – معاهــده ســِور

دادگاههای ناعادلانە ایران، بازداشت های خودسرانه روزنامەنگاران و سلب آزادی مطبوعات”

دادگاههای ناعادلانە ایران، بازداشت های خودسرانه روزنامەنگاران و سلب آزادی مطبوعات”

آج تک ٹی ويءِ گپ ترانے گون بلوچ قوم دوست رھنما واجہ حیربیار مريءً

آج تک ٹی ويءِ گپ ترانے گون بلوچ قوم دوست رھنما واجہ حیربیار مريءً

بولانءِ دمگ لکڑ ءُ پل کڑیءَ پاکستانی هوائی فوجءِ بمب گواری – نوکترین ریڈیو حال

بولانءِ دمگ لکڑ ءُ پل کڑیءَ پاکستانی هوائی فوجءِ بمب گواری – نوکترین ریڈیو حال

چرا کمبود آب “مسئله امنیتی” شــد؟

چرا کمبود آب “مسئله امنیتی” شــد؟

پاکستان عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہورہا ہے

پاکستان عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہورہا ہے

جنگی مجرم مشرف ءِ رسوایی

جنگی مجرم مشرف ءِ رسوایی

جنگ آزادی بخش بلوچستان و توطئه چینی سپاه تروریستی قدس

جنگ آزادی بخش بلوچستان و توطئه چینی سپاه تروریستی قدس

بيست و هفتم مارس روزی سياه در تاريخ بلوچستــان

بيست و هفتم مارس روزی سياه در تاريخ بلوچستــان

ملّا فاضل ءِ پنت و شون

ملّا فاضل ءِ پنت و شون

هر کار په بود ءُ هِمّت انت

هر کار په بود ءُ هِمّت انت