گلزمين ءِ راجی کماش واجه خيربخش مری نميران بوت

MUST READ

بالاچ” مبارک قاضی “

بالاچ” مبارک قاضی “

شھید الیاس نزرءِ ماتءِ کلوّہ

شھید الیاس نزرءِ ماتءِ کلوّہ

آوارجتگیں بلوچستان ءِ نگیگیں جاوراں ماں گوستگیں سال

آوارجتگیں بلوچستان ءِ نگیگیں جاوراں ماں گوستگیں سال

حسیـن معروفـی کیست؟

حسیـن معروفـی کیست؟

گلگدارے گون قائد اعظمم یونیورسٹیءِ نودربر شهداد بلوچءَ

گلگدارے گون قائد اعظمم یونیورسٹیءِ نودربر شهداد بلوچءَ

شھید الیاس نزرءِ ماتءِ کلوّہ

شھید الیاس نزرءِ ماتءِ کلوّہ

جان مذاکره کنندگان در خطر است

جان مذاکره کنندگان در خطر است

به رسميـت شناختـن استقــلال کوردستــان درسـال ۱۹۲۰ ميـلادی – معاهــده ســِور

به رسميـت شناختـن استقــلال کوردستــان درسـال ۱۹۲۰ ميـلادی – معاهــده ســِور

بلوچ سرزمین پر قابض ریاستوں کا بلوچ دشمن خندقیں اور دیواریں کھڑی کرنے کا مشترکہ شازش

بلوچ سرزمین پر قابض ریاستوں کا بلوچ دشمن خندقیں اور دیواریں کھڑی کرنے کا مشترکہ شازش

شگرد انتخاباتی روحانی و اهداف پشت پرده آن

شگرد انتخاباتی روحانی و اهداف پشت پرده آن

پِگــری گُلامـــی – چارمــی بهـــر

پِگــری گُلامـــی – چارمــی بهـــر

شاهرودی مسئول اعدام صدها بلوچ است

شاهرودی مسئول اعدام صدها بلوچ است

اوجگیری جنبش استقلال طلبانه بلوچستـان و سبعیت ارتش پاکستان

اوجگیری جنبش استقلال طلبانه بلوچستـان و سبعیت ارتش پاکستان

حال – بلوچستانءَ بیگواهی ءُ کشت ءُ کوش انگت سرجم انت

حال – بلوچستانءَ بیگواهی ءُ کشت ءُ کوش انگت سرجم انت

پاکستانی زوراکین فوجءَ بلوچستانءِ تیاپ دپ پسنيءَ 70 بلوچ ورنا بیگواہ کت

پاکستانی زوراکین فوجءَ بلوچستانءِ تیاپ دپ پسنيءَ 70 بلوچ ورنا بیگواہ کت

گلزمين ءِ راجی کماش واجه خيربخش مری نميران بوت

2020-03-19 11:18:12
Share on

بلوچستان ءِ راجی کماش ءُ رهدربر واجه خيربخش مری دهم جون ماں کراچی ءَ نميران بوت ءُ بلوچاں وتي اے کلانيں رهدربر ءِ سوگ ءَ نشـت انت.
نميرانيں نواب خيربخش سال ۱۹۲۹ عيسايی ءَ ماں بلوچستان ءِ کوهلـو ءَ ودی بوت. سال ۱۹۵۰ عيسايی رند چه وتی گرانمهزبيں پت ءَ مری ٹک ءِ کماش ءُ سردار بوت. بلے دير نگوست که واجه خيربخش مری گوں بلوچستان ءِ آزاتی ءِ تــوارءِ برزکنگ ءَ درستيں راج ءِ کماش ءُ رهشون بوت.
واجه خيربخش گيش چه پنجاه سال چه وتی زندا په بلوچستان ءِ آزاتی ءُ وت مستری ( استقــلال ) جهد ءُ کوشست کرت. آ  پاکستانی  زوراکانی ديما اوشتات ءُ گوں دل ستکی ءُ ايمانداری بلوچستان ءِ آجويی ءِ بيرک ءَ برز کرت ءُ ماں اے راه ءَ زندان، درانڈيهی، دژمن ءِ وڑ وڑيں پنـدل ءُ ميـرهـزار بجارانی ءِ بے وپـايی آ بزرگ ءِ ديما داشت کت نه کرت.  آ په بلوچانی  بيـداری ءَ راجی سروکانی  سرکاروان ات. آ مدام بلوچ راج ءَ گشت که شمــا وت بايدانــت وتا را چه گلامی ءُ ايردستـی ءَ به رکينيـت ءُ وتی ڈيــه ءَ آزات بکنيـت. واجه خيربخش ءُ آيی ءِ بے دروريں زنــد بلوچستــان ءِ راجدپتــرءِ مزن شانين بهـر انت. 


اگاں چه واجه خيربخش چه اے دنياے ءَ سپــر کـت بلئــےبلـوچ مهلوک  وتی رهدربرءِ کشک ءَ ديما برگ انت ءُ ديم په آجويی منزل ءَ کام جنان انت.

پروشــت ءُ پروش باتنــت ايران ءُ پاکستان
آزات ءُ آباد بات گنجيــــــں بلوچستــــــــان

 

محمـد کريم بلــوچ

بيست ءُ  سئے کـــرّا  ۷۰۱۴

يازده جون ۲۰۱۴

Share on
Previous article

خصومتِ دولتِ ایران با زبان بلوچـی و دلایلِ آن

NEXT article

بلوچستــان ءِ پليــں شهيــدان ءَ هــزاراں ســــلام

LEAVE A REPLY