بلوچ گلزمین ءِ جارچین

 

 وش آتکے

|

 Download Balochi Font and view Balochi text uniquely 

| گوانک ٹیوب | لبزانک | نبشتانک | سرتاک

|

Posted From Khoulo Balochistan
2009/05/08

واجہ شیرو مری و واجہ نواب خیربخش مری
 بلوچستان ئے آجوئی سرمچارانی ھواری ءَ