حمیداللہ سردازھیءِ بیرانیءَ، بلوچ راج یک روشنفکر ءُ راج دوستین کماشءَ چا زبھر بوت

حمیداللہ سردازھیءِ بیرانیءَ، بلوچ راج یک روشنفکر ءُ راج دوستین کماشءَ چا زبھر بوت

حمیدالله سردارزهیءِ بے وهد و اناگتیں بیرانی یکشنبه ۹ اگست ۲۰۲۰ روچءَ ماں تهران هسپیتال، نه ایوکا په آییءِ کهول ( خانواده) ، دوست و

2020-08-11 22:44:07
طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

طرحِ تجزیه و تقسیـم بلوچستـان خیانتی است بزرگ به ملت بلـوچ سرزمین بلوچستــان درطول تاریخ به مردم مقاوم بلــوچ تعلـق داشته است

در آمده اسـت اما اجــداد ونیاکانِ ما با مبارزاتِ متحـد و مقاومتِ سخـت موفق به بیرون راندن

2020-06-02 22:18:20

MUST READ

بلوچستــــانءِ هیروشیمـــا

بلوچستــــانءِ هیروشیمـــا

2020-03-20 17:06:31
حمید صمصام نمونه بارز یک فاشیست ملی ـ مذهبی

حمید صمصام نمونه بارز یک فاشیست ملی ـ مذهبی

2020-03-20 17:03:56
شهزانــــتیں صبا دشتیاری نمیران انت

شهزانــــتیں صبا دشتیاری نمیران انت

2020-03-20 17:00:44
«تپاکی زندگیں راجءِ نشان اِنت»

«تپاکی زندگیں راجءِ نشان اِنت»

2020-03-20 16:47:29

Recent Stories

ملّا فاضل ءِ پنت و شون
ریڈیوحال

ملّا فاضل ءِ پنت و شون

2020-03-20 13:09:44
ملّا فاضل ءِ پنت و شون
نوکیں حال

ملّا فاضل ءِ پنت و شون

2020-03-20 12:52:26