دولتهایی که بلوچستان را اشغال کرده‌اند، مسئول و عامل ترور بانو کریمه بلوچ هستند  ـ جنبش استقلال طلبان کوردستان

دولتهایی که بلوچستان را اشغال کرده‌اند، مسئول و عامل ترور بانو کریمه بلوچ هستند ـ جنبش استقلال طلبان کوردستان

ملت بلوچ سالهاست کە در راه آزادی و رهایی از چنگال اشغالگران،پاکستان،ایران و افغانستان مبارزە میکند و در این راه‌ بسی قربانی داده است.

2020-12-27 18:40:32
بلوچ شیرزالانی توار ابدمان بوت ـ محمد کریم بلوچ

بلوچ شیرزالانی توار ابدمان بوت ـ محمد کریم بلوچ

کاناداءِ پلیس زیکّیں روچ 21 دسمبر ءَ جار پرّینت که بانک کریمه بلوچ ءِ لاش ماں تورنتو ءَ دست کپتگ

2020-12-22 15:08:18

MUST READ

Recent Stories

ملّا فاضل ءِ پنت و شون
ریڈیوحال

ملّا فاضل ءِ پنت و شون

2020-03-20 13:09:44
ملّا فاضل ءِ پنت و شون
نوکیں حال

ملّا فاضل ءِ پنت و شون

2020-03-20 12:52:26